Nieuws en publicaties van Futureconsult

Actueel

Visie op visie: handboek visietrajecten voor steden, dorpen en regio's.

Waar verdienen mensen hun geld in een tijd van automatisering en robotisering? Wat zijn de gevolgen voor de infrastructuur als autonome auto’s het wegbeeld bepalen? Hoe zien  winkelgebieden eruit in een tijdperk van online shopping? Hoe geven we onze gemeente als smart city vorm? Er komen een boel impactrijke ontwikkelingen op steden, dorpen en regio’s…

Lees verder

De toekomst van archief en archivaris

In 2015 heeft Futureconsult in opdracht van Archief 2020 toekomstscenario’s voor de archieffunctie opgesteld. Daarna is het landelijk stil geworden over de toekomst van archieven en archivaris. Het Waterlands Archief pakte in 2017 met Futureconsult de draad weer op en samen hebben we een toekomstscenario opgesteld. Wat is de rol van het archief in de…

Lees verder

Handreiking voor het gebruiken van toekomstscenario’s

Op woensdag 13 december organiseert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de conferentie ‘Handreiking voor het gebruiken van toekomstscenario’s’. Tijdens deze bijeenkomst wordt de PBL-publicatie ‘Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken: een handreiking’ gepresenteerd, daarnaast is er volop ruimte voor discussie en het uitwisselen van ervaringen met andere bezoekers en sprekers. Lijkt het u leuk om…

Lees verder

Cultuurparticipatie in 2030

Futureconsult ontwikkelde in samenspraak met betrokkenen vier toekomstscenario’s voor cultuurparticipatie in 2030 voor het Landelijk Kennisinstituut Cultuurparticipatie en Amateurkunst. Hoe houden we cultuurparticipatie toegankelijk voor iedereen? En hoe kunnen de verschillende professionals in het werkveld hieraan handen en voeten geven? De jaarlijkse dag voor professionals en bestuurders in de amateurkunst, buitenschoolse cultuureducatie en participatieve kunst…

Lees verder

Toekomstbestendige kantoren

Hoe ziet het kantoor van de toekomst er uit? Over deze vraag is het Rijksvastgoedbedrijf hard aan het nadenken. Welke rol spelen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, economische groei en duurzaamheid? Kantoren die nu gebouwd worden moeten immers ook over 13 jaar nog in de dan heersende behoeften voorzien. Kees Wassenaar over toekomstbestendige kantoorruimten: Kantoor anno 2030

Lees verder

Kunststofverpakkingsketen project KIDV

De kunststofverpakkingsketen speelt een belangrijke rol in de transitie naar een gesloten grondstoffenkringloop en een circulaire economie. Futureconsult hielp het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken bij het onderzoek naar een gesloten kringloop – zowel qua grondstoffen als financieel. Wij stelden vier omgevingsscenario’s op: hoe kan de kringloop gesloten worden in een verschillend politiek-economisch klimaat? Klik hier voor het…

Lees verder

5 September – Dutch Future Society: Your brain in 2030

De technologische ontwikkelingen gaan hard: steeds geavanceerdere brain computer interfaces maken het mogelijk om ons brein te versterken met technologie. Maar wat is de toekomst van human enhancement? Smelten mens en machine samen tot slimmere, snellere supermensen? Hoe oud kunnen we worden? En wat betekent het om mens te zijn in 2030? Toepassingen van human…

Lees verder

Leren van pioniers: hoe om te gaan met de Omgevingswet?

Op woensdag 12 april 2017 waren we bij het Praktijkfestival Pionieren met de Omgevingswet in Den Haag. Voor Futureconsult de mogelijkheid om ervaring en kennis te vergaren en te delen met gemeenten die reeds aan de slag zijn gegaan met de naderende Omgevingswet. De dag werd geopend door Chris Kuijpers (IenM), die gemeenten aanmoedigde te…

Lees verder

Masterclass professional future strategist

Managers, strategen en innovatiespecialisten moeten kunnen inspelen op een steeds onvoorspelbaarder overmorgen. Hoe onderscheid je signalen aan de horizon van ruis, en hoe zet je deze signalen om in visie en strategie? Kortom: hoe speel je effectief in op een snel veranderende, complexe omgeving? Deze vragen beantwoorden we in onze vierdaagse Masterclass Professional Future Strategist,…

Lees verder

Visie op visie: handboek visietrajecten voor steden, dorpen en regio’s.

Waar verdienen mensen hun geld in een tijd van automatisering en robotisering? Wat zijn de gevolgen voor de infrastructuur als autonome auto’s het wegbeeld bepalen? Hoe zien  winkelgebieden eruit in een tijdperk van online shopping? Hoe geven we onze gemeente als smart city vorm? Er komen een boel impactrijke ontwikkelingen op steden, dorpen en regio’s…

Lees verder

Benieuwd wat Futureconsult voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op via info@futureconsult.nl of 020 320 3100.