Nieuws en publicaties van Futureconsult

Actueel

Visie op visie: handboek visietrajecten voor steden, dorpen en regio's.

Waar verdienen mensen hun geld in een tijd van automatisering en robotisering? Wat zijn de gevolgen voor de infrastructuur als autonome auto’s het wegbeeld bepalen? Hoe zien  winkelgebieden eruit in een tijdperk van online shopping? Hoe geven we onze gemeente als smart city vorm? Er komen een boel impactrijke ontwikkelingen op steden, dorpen en regio’s…

Lees verder

Democratie in energietransitie

Futureconsult is bezig met een scenariostudie voor meetbedrijf Anexo. Centraal hierin staat de vraag hoe het meetbedrijf eruit ziet in 2025. Een terugkerend thema in de trendverkenning was de energietransitie, en dan met name het feit dat de gestelde doelen niet gehaald worden. Wat is er voor nodig om deze doelen wel te halen en…

Lees verder

De gemeente van 2050

Jan Nekkers werd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geïnterviewd over de gemeente van 2050. Hoe wordt deze beïnvloed door de huidige politieke, maatschappelijke en technologische trends? Bestaan gemeenten überhaupt nog? U leest het in het volgende interview, gepubliceerd in iBestuur.

Lees verder

‘Je kan een veel grotere stempel op toekomstkeuzes drukken dan je denkt’

Aldus Marcel Zandvliet, oud-deelnemer van de masterclass Professional Future Strategist en Director Marketing bij Dutch Flower Group​. Wat heeft de toekomst voor uw organisatie in petto? En hoe kunt u hier strategisch op inspelen? Tijdens deze masterclass op Nyenrode Business Universiteit krijgt u van verschillende trendwatchers, futurologen en professoren tools en methodieken aangereikt om deze…

Lees verder

De universiteit van vroeger komt nooit meer terug

Futureconsult denkt na over een nieuwe toekomstrobuuste visie voor de faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit. Dit traject zette Jan Nekkers aan het denken. Wat is de betekenis van de universiteit in de toekomst? Welke rol is er weggelegd voor de overheid? En hoe worden studenten toegelaten? Deze vragen én het boek ‘Haalt de universiteit…

Lees verder

Toekomstvisie Haaksbergen als basis voor raadsakkoord

In 2016 heeft Futureconsult een toekomstvisie voor de Gemeente Haaksbergen opgesteld. Kern van de visie was dat Haaksbergen in 2030 een bruisende dorpsstad moet worden. In januari 2017 is de toekomstvisie door de hele gemeenteraad vastgesteld. De thema’s uit de toekomstvisie zullen nu als leidraad gaan dienen bij de totstandkoming van een centraal raadsakkoord. Dit zal de…

Lees verder

Boeken, technologie en de natuur

Futureconsult denkt voor KVB Boekwerk na over innovatiekansen voor het boekenvak. Wat kunnen onvermijdelijke technologische ontwikkelingen betekenen voor het boekenvak? En hoe veranderen die technologische ontwikkelingen de natuur om ons heen? Wat als de dingen natuur worden? De natuur is niet voor niets het thema van de 83e Boekenweek die dit weekend van start gaat….

Lees verder

Futureconsult denkt mee over het Amsterdam van de toekomst

Hoe ziet de stad van 2040 eruit? En hoe kunnen bouwprojecten van de toekomst inspelen op grote aanstaande ontwikkelingen zoals de circulaire economie, zelfrijdend vervoer en energietransitie? Tien ontwerpteams zijn door BNA en TU-Delft geselecteerd om onderzoek te doen naar de ideale stad van de toekomst. Futureconsult maakt deel uit van het ontwerpteam dat gaat…

Lees verder

De toekomst van archief en archivaris

In 2015 heeft Futureconsult in opdracht van Archief 2020 toekomstscenario’s voor de archieffunctie opgesteld. Daarna is het landelijk stil geworden over de toekomst van archieven en archivaris. Het Waterlands Archief pakte in 2017 met Futureconsult de draad weer op en samen hebben we een toekomstscenario opgesteld. Wat is de rol van het archief in de…

Lees verder

Handreiking voor het gebruiken van toekomstscenario’s

Op woensdag 13 december organiseert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de conferentie ‘Handreiking voor het gebruiken van toekomstscenario’s’. Tijdens deze bijeenkomst wordt de PBL-publicatie ‘Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken: een handreiking’ gepresenteerd, daarnaast is er volop ruimte voor discussie en het uitwisselen van ervaringen met andere bezoekers en sprekers. Lijkt het u leuk om…

Lees verder

Cultuurparticipatie in 2030

Futureconsult ontwikkelde in samenspraak met betrokkenen vier toekomstscenario’s voor cultuurparticipatie in 2030 voor het Landelijk Kennisinstituut Cultuurparticipatie en Amateurkunst. Hoe houden we cultuurparticipatie toegankelijk voor iedereen? En hoe kunnen de verschillende professionals in het werkveld hieraan handen en voeten geven? De jaarlijkse dag voor professionals en bestuurders in de amateurkunst, buitenschoolse cultuureducatie en participatieve kunst…

Lees verder

Benieuwd wat Futureconsult voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op via info@futureconsult.nl of 020 320 3100.