coronaspiegel: strategisch handelen voor gemeenten na de eerste schok

21/08/2020

Rond iedere crisis ontstaat een nieuw normaal. Aan het begin van de coronacrisis, toen alles nog onzeker was, moesten gemeenten vooral tactische en operationele beslissingen nemen. Inmiddels is het tijd voor gemeenten om zich strategisch voor te bereiden op de langetermijneffecten van de coronacrisis. Hoe zien de komende maanden en jaren er voor u als gemeente uit? En de lokale post-corona samenleving? Welke lokale ondernemers floreren en bij wie staat het water tot aan de lippen? Welke kwetsbare groepen komen in het nauw? Wat zijn de gevolgen voor gemeentefinanciën? Welke ontwikkelingen zijn tijdelijk en welke permanent? En welke impact heeft de coronacrisis op de gemeentelijke organisatie zelf?

Met de coronaspiegel bieden wij u een instrument om als gemeente te anticiperen op de langetermijneffecten van de coronacrisis. De Coronaspiegel bestaat uit drie onderdelen: terugblik en reflectie, corona scenario’s en de corona denktank.

Terugblik & reflectie
We starten de coronaspiegel met een terugblik op de afgelopen maanden. We analyseren in een workshop sentimenten, transities en waardering.

Coronascenario’s
Futureconsult heeft vier post-corona scenario’s voor gemeenten ontwikkeld, die voortdurend worden geactualiseerd. De scenario’s zijn what if scenario’s. We stellen ons voor dat de scenario’s werkelijkheid zijn geworden en brengen in kaart wat de implicaties voor uw gemeente zijn op financieel, bestuurlijk en maatschappelijk gebied.

Corona denktank
In de denktank brengen we de belangrijkste smaakmakers uit de samenleving bij elkaar om samen strategisch vooruit te kijken

Meer lezen? Klik hier: Coronaspiegel.

Benieuwd wat Futureconsult voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op via info@futureconsult.nl of 020 320 3100.