Masterclasses

Incompany

Futureconsult biedt verschillende incompany masterclasses aan, waarin wij organisaties de juiste instrumenten aanbieden om hun toekomst vorm te geven.

Al onze incompany masterclasses zijn bedoeld voor iedereen die een bijdrage levert aan de strategie van de organisatie, zowel in de profit als de non-profit sector. De masterclass leent zich uitstekend voor een diverse deelnemersgroep: juist een multidisciplinaire groep levert goed inzicht in de strategische toekomst van de organisatie.

Wij geven u graag meer informatie op 020-3203100.

Masterclass Scenarioplanning

Futureconsult verzorgt incompany masterclasses die op uw eigen organisatie zijn toegesneden. Tijdens deze masterclass maakt u kennis met scenarioplanning en werkt u tegelijkertijd aan scenario’s voor een strategisch vraagstuk binnen de eigen organisatie. Tijdens een incompany masterclass Scenarioplanning worden uw MT en/of medewerkers op de hoogte gebracht van instrumenten om de toekomst te verkennen en beheersbaar te maken. Futureconsult deelt haar kennis van de theorie en de praktijk van scenarioplanning. Wij bespreken het gehele proces van scenarioplanning: van een gedegen toekomstverkenning en het opstellen van scenario’s tot het vertalen van scenario’s naar handelen.

Masterclass Professional Future Strategist

Tweemaal per per jaar organiseert Futureconsult in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit de Masterclass Professional Future Strategist. Zie hier voor de eerstvolgende masterclass (link naar agenda!). Managers, strategen en innovatiespecialisten moeten kunnen inspelen op een steeds onvoorspelbaarder overmorgen. Zij moeten in staat zijn om het signaal aan de horizon van ruis te onderscheiden en deze signalen effectief kunnen vertalen naar visie, strategie en innovatie.

In de incompany variant van de masterclass Professional Future Strategist geven wij uw organisatie een up-to-date instrumentarium voor toekomstverkenning en de juiste handvatten om deze verkenningen te vertalen naar strategie en praktijk. De masterclass wisselt interactieve colleges met voorbeelden uit de triple helix af met workshops, waarin deelnemers met verschillende methodieken aan de slag gaan.

Masterclasses voor gemeenten

Futureconsult biedt een drietal incompany masterclasses aan die wij speciaal hebben ontwikkeld voor gemeenten:

  • In de masterclass trendpanorama gaat u aan de slag met de belangrijkste maatschappelijke trends die op gemeenten afkomen uit onze database. Welke trends hebben de grootste impact op uw gemeente? En welke kansen, uitdagingen en dilemma’s volgen uit de maatschappelijke trends? De workshop levert een trendpanorama op: inzicht in de belangrijkste trends en hun gevolgen, toegesneden op uw gemeente.
  • Het speelveld van gemeenten verandert in hoog tempo: denk bijvoorbeeld aan de Omgevingswet, vergaande decentralisatie, technologische ontwikkelingen, verstedelijking, krimp en duurzaamheid.  Dit speelveld vraagt om nieuwe organisatievormen: hoe gaat uw gemeentelijke organisatie te werk in de toekomst?Wat zijn mogelijke scenario’s voor uw gemeente en de gemeentelijke organisatie? Welke visie heeft uw gemeente voor de lange termijn? Welke strategische keuzes gaat uw gemeente maken? Tijdens de masterclass toekomstvisie voor gemeentelijke organisaties onderzoekt u de toekomst van uw organisatie.
  • In de masterclass toekomstvisies voor gemeenten ontwikkelt u de contouren van een strategische toekomstvisie voor uw stad, dorp of wijk. Op basis van de belangrijkste voorliggende dilemma’s schetst u mogelijke toekomsten, om vervolgens in gesprek te gaan over hun wenselijkheid: waar gaan we voor? En op welke manier geeft u participatie vorm, zodat de toekomstvisie op draagvlak kan rekenen? Futureconsult ontwikkelde integrale visies voor ruim vijftien gemeenten en bundelt haar ervaring in deze masterclass.

Masterclass Toekomst van het onderwijs

Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit? Met welke kansen en bedreigingen krijgt het onderwijs te maken? Wat betekent dat voor de eigen onderwijsorganisatie?

Om effectief in te spelen op toekomstige ontwikkelingen kunt u gebruik maken van scenarioplanning. Het ontwikkelen van een aantal plausibele toekomstscenario’s maakt trends werkbaar en structureert het gesprek over de toekomst. Tijdens de masterclass maakt uw eigen toekomstscenario’s.

Futureconsult heeft veel ervaring binnen het onderwijs en werkte voor basisscholen, voortgezet onderwijs, MBO- en HBO-instellingen en universiteiten.

Masterclass Nightmare Competitor

Wat als uw ergste concurrent de markt betreedt? Wat zou de nightmare competitor van uw organisatie zijn? Wat is de Über of Airbnb van uw sector? En wat voor effect heeft deze concurrent op uw markt en organisatie? Een nightmare competitor is het ergste wat een bedrijf kan overkomen, maar door hier tijdig over na te denken, biedt de Masterclass Nightmare Competitor juist kansen voor innovatie.

Tijdens deze workshop onderzoekt u hoe een nightmare competitor uw bedrijf zou kunnen bedreigen. Waar liggen zwaktes van uw organisatie of markt waar nieuwe spelers eenvoudig op kunnen inspelen? En wat betekent deze concurrent voor uw huidige business- en verdienmodel?

De Masterclass Nightmare Competitor helpt u voor te bereiden op nieuwe concurrenten, maar ook om kritisch naar uw eigen marktpositie te kijken en nieuwe kansen te zien en grijpen.

Benieuwd wat Futureconsult voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op via info@futureconsult.nl of 020 320 3100.