Trendanalyse

Een trendanalyse brengt systematisch in kaart wat de gevolgen van belangrijke trends voor uw organisatie zijn.

Trendanalyse geeft u inzicht in toekomstige kansen en uitdagingen. Deze kennis verbetert de kwaliteit van uw strategische beslissingen. Daarnaast kunt u trendanalyse gebruiken bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

Futureconsult vervult bij trendanalyse de volgende rollen:

  • het doen van onderzoek door het consulteren van ons expertnetwerk en het doen van deskresearch,

  • het organiseren van workshops voor het samen met de organisatie in kaart brengen van trends, trendeffecten en nieuwe kansen voor innovatie.

  • Een instrument dat Futureconsult regelmatig gebruikt voor een breed gedragen trendanalyse is een Toekomstpanorama. Bekijk een voorbeeld van een Toekomstpanorama dat Futureconsult ontwierp voor TNO.

    Voor meer informatie over trendanalyses kunt u contact opnemen op ons telefoonnummer 020-3203100.

    De toekomst is geen noodlot dat je overkomt

    Piet Post, Montaigne Lyceum