Onze werkwijze en ons team

Over ons

Uw toekomst centraal

Onze stelling is dat iedereen toekomststrateeg kan worden en wij streven ernaar dat aan elke strategie een gedegen toekomstverkenning ten grondslag ligt. Futureconsult analyseert, ondersteunt, spiegelt, verrast en legt verbindingen. Wij zijn zowel toekomstexpert als procesmanager en werken al ruim 15 jaar voor overheden, profit en non-profitorganisaties.

Futureconsult helpt organisaties op de toekomst te anticiperen en hun eigen toekomst vorm te geven. Wij richten ons op toekomstonderzoek en toekomstrobuuste strategieontwikkeling.  De presentatie en creatieve verbeelding van de toekomst helpt het dominante denken van een organisatie te doorbreken. We verbreden en verdiepen de kijk van organisaties op hun toekomst.

Wij helpen uw organisatie bij voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van toekomstgerichte strategie. Daarnaast geven wij masterclasses over de theorie en praktijk van de toekomststrateeg.

Uitgangspunten

  1. Samen denken en samen doen
    Onze projecten komen altijd tot stand in cocreatie met onze opdrachtgever. We werken samen met u aan uw toekomst. We prikkelen en bieden houvast waar nodig, maar willen vooral binnen uw team en organisatie het vermogen ontwikkelen om op de toekomst te anticiperen.
  2. Eerlijk over onzekerheid
    Onzekerheid is altijd het vertrekpunt bij toekomststrategie. Wij bieden geen deterministische, cijfermatige toekomstbeelden, wij bieden inzicht in onzekerheid en maken onzekerheden hiermee beheersbaar.
  3. Gedragen beslissingen
    Onze werkvormen bieden de mogelijkheid om interne en externe stakeholders te betrekken bij het vormen van toekomstgerichte strategie.

We hebben vacatures!

We zijn altijd op zoek naar toekomsttalent! Bekijk onze vacatures via de link hieronder. Is er momenteel geen passende vacature? Stuur ons een open sollicitatie voorzien van CV en korte motivatie.

 

Bekijk onze vacatures

Maak kennis met ons team

Ons team
Jan Nekkers

Jan Nekkers

Directeur | Futuroloog | Future strategist

Jan Nekkers is de oprichter van Futureconsult. Zijn uitgangspunt is dat de toekomst onvoorspelbaar is, maar dat je wel degelijk zinvol over de toekomst kunt spreken. Jan is futuroloog en als gastdocent verbonden aan o.a. Universiteit van Amsterdam en Nyenrode Business Universiteit.

Bekijk profiel op LinkedIn
Zsa Zsa Balian

Zsa Zsa Balian

Adviseur | Future strategist

Zsa Zsa Balian is benieuwd naar de samenleving van de toekomst. Ze zet zich in om ideeën, keuzes en oplossingen toekomstbestendig te maken. Bij Futureconsult leidde ze onder meer een aantal gemeentelijke visietrajecten. Zsa Zsa studeerde antropologie en wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Bekijk profiel op LinkedIn
Maja Bosch

Maja Bosch

Adviseur | Future strategist

Maja Bosch zoekt het raakvlak van technologie en maatschappij, vanuit haar overtuiging dat duurzaamheid onze toekomst maakt of breekt. Zij is bestuurslid bij de Dutch Future Society en leidde bij Futureconsult strategietrajecten voor een breed scala aan organisaties. Maja studeerde industriële ecologie aan de TU Delft.

Bekijk profiel op LinkedIn
Loulou Nekkers

Loulou Nekkers

Adviseur | Future strategist

Loulou Nekkers stond ooit voor de klas en werkte als manager in het onderwijs. Nu adviseert ze onder meer gemeenten en onderwijsinstellingen hoe zij – samen met jongeren – hun toekomst kunnen vormgeven.

Bekijk profiel op LinkedIn
Tessa Speelman

Tessa Speelman

Junior Adviseur | Future strategist

Tessa Speelman studeerde Internationale Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is gedreven om grote maatschappelijke trends en ambitieuze doelen te vertalen naar concrete handvatten voor een toekomstbestendige samenleving. Daarbij streeft zij ernaar over grenzen te kijken en wil ze anderen uitdagen hun vaste denkpatronen los te laten en te verbreden.

Bekijk profiel op LinkedIn
Rosa Baggelaar

Rosa Baggelaar

Junior Adviseur

Rosa Baggelaar is een Master student in Political Legitimacy and Justice (Politicologie). Vanuit haar bachelor Filosofie is ze geïnteresseerd in de betekenis en oorsprong van politieke concepten zoals democratie, rechtvaardigheid en diversiteit. Maar ook in de manier waarop het gebruik van deze concepten implicaties heeft voor toekomstig beleid. Haar gestructureerde manier van denken over politiek en samenleving zet ze graag in om te kunnen adviseren over de toekomst.

Bekijk profiel op LinkedIn
Erwin de Craen

Erwin de Craen

Junior Adviseur

Erwin de Craen is student bestuurs- & organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en daarnaast actief in de universiteitsmedezeggenschap. Erwin is geïnteresseerd in een breed palet aan actuele publieke aangelegenheden: van duurzaamheid tot een veilige samenleving. Hij stelt zichzelf graag de vraag waar mogelijke uitdagingen voor publieke managers zich voordoen of voor gaan doen. Zijn interesses liggen bij het omvormen van onzekerheden tot concrete aangrijpingspunten om zo uiteindelijk, via toekomstgericht analyseren, meerwaarde te creëren.

Bekijk profiel op LinkedIn
Wisna Philipsen

Wisna Philipsen

Junior Adviseur

Wisna Philipsen volgt een specialisatie in Bestuurkunde, waarin de focus wordt gelegd op de complexiteit van vraagstukken en systemen waarmee de publieke sector in toenemende mate te maken heeft. Gedurende haar master leert Wisna via verschillende kanalen oplossingen te vinden voor complexe beleidsvraagstukken waar een eenvoudige aanpak niet volstaat. Als junior adviseur bij Futureconsult staat zij op dit moment met één been in de praktijk. Hier doet zij onder andere onderzoek naar burgerparticipatie onder moeilijk bereikbare groepen.

Bekijk profiel op LinkedIn
Anne Hovingh

Anne Hovingh

Junior Adviseur

Anne Hovingh is een research master student Urban Studies aan de Universiteit van Amsterdam en volgde een bachelor antropologie. Ze onderzoekt de impact van expats op de stad Amsterdam en is geïnteresseerd in de sociale kant van ruimtelijke ontwikkeling. Hoe maken mensen de stad van de toekomst?

Bekijk profiel op LinkedIn

Associates

Associates

Peter van der Wel

Associate

Peter van der Wel houdt van de toekomst. Hij spreekt al meer dan 20 jaar op congressen, seminars en andere bijeenkomsten over de toekomst. Als futuroloog, econoom en topspreker levert hij inspirerende en verrassende lezingen en presentaties. Peter heeft gewerkt voor vele grote multinationals, midden en kleinbedrijf, not-for-profits en vele overheden zowel lokaal als nationaal en internationaal.

Bekijk profiel op LinkedIn

Wim Derksen

Associate

Prof dr Wim Derksen is zelfstandig adviseur voor de overheid. Een belangrijk deel van zijn werk richt zich op onderwijs ten behoeve van departementen en gemeenten. Samen met Karen Ephraim ontwikkelt hij masterclasses en leergangen op het grensvlak van kennis en beleid. Daarbij put hij uit zijn jarenlange ervaring binnen overheid en wetenschap.

Bekijk profiel op LinkedIn

Ellen Sprenger

Associate

Ellen Sprenger studeerde Ontwikkelingstudies aan de Universiteit van Nijmegen en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Eerder werkte ze bij Oxfam Novib op het gebied van vrouwenrechten en kwaliteitsmanagement en daarna als directeur van Mama Cash.  Sinds 2004 is Ellen gevestigd in Toronto en werkzaam als onafhankelijk internationaal consultant op het gebied van strategie en management

Bekijk profiel op LinkedIn

Partners

Partners

Futureconsult werkt in netwerkverband. Afhankelijk van de case werken wij samen met o.a.:

Benieuwd wat Futureconsult voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op via info@futureconsult.nl of 020 320 3100.