Ervaring

Onze klanten

Futureconsult is een strategic foresight bureau dat al ruim 20 jaar voor overheden, profit en non-profitorganisaties werkt. Wij hebben meer dan veertig gemeentelijke visietrajecten begeleid en helpen vooral organisaties die worstelen met de maatschappelijke en organisatorische implicaties van snelle, technologische ontwikkelingen.

“In onze Week van de Digitalisering hebben we in één dag met 30 mensen de basis gelegd voor omgevingsscenario’s, die we op dag twee hebben uitgewerkt. De derde dag hebben we de scenario’s meteen gebruikt: we hebben onze gewenste ontwikkeling geplot in de scenario’s."

Niek Ridderbos | VolkerWessels

De klant

VolkerWessels, Divisie Infra

Het doel

De divisie Infra werkt aan digitalisering, en wilde in korte tijd een aantal scenario’s ontwikkelen om de eigen strategie aan te toetsen.

De oplossing

Toekomstonderzoek

Ongeveer 30 interne thought leaders op het gebied van digitalisering kwamen een aantal dagen bij elkaar in het Futurelab van VolkerWessels. Onder leiding van Futureconsult werden scenario’s ontwikkeld en de daarbij horende early warning signals geïdentificeerd.

"We wilden een visie die tot stand kwam met zoveel mogelijk inbreng vanuit de stad zelf. Het traject was zeer inspirerend en heeft geleid tot een visie die een duidelijke richting geeft.”

Corine Dijkstra | wethouder gemeente Gouda | bestuurlijk opdrachtgever Toekomstvisie Gouda 2030

De klant

Gemeente Gouda

Het doel

De gemeente Gouda wilde een toekomstvisie voor 2030 van en voor de stad.

De oplossing

VISIEONTWIKKELING

Futureconsult organiseerde diverse bijeenkomsten, interviews, een debat en een online enquête om de mening te vragen van inwoners, ondernemers, scholieren, bestuurders van de omliggende gemeenten en andere partners. Een regiegroep – een divers samengesteld gezelschap vanuit de samenleving – dacht mee op proces en inhoud en vervulde een rol als ambassadeur van het traject in de stad. In de toekomstvisie zijn vier ambities verwoord die richting geven voor de lagere termijn.

Wij werkten onder andere voor

Onze klanten

“Met scenario's voor een Leven Lang Leren stelden wij ons eigen scenario samen. Zo bereiden we de strategische keuzes voor om een Leven Lang Leren op het ROC van Twente vorm te geven.”

John van der Vegt | Voorzitter College van Bestuur ROC van Twente

De klant

ROC van Twente

Het doel

Het ROC van Twente wilde in een strategisch overleg het thema ‘Leven Lang Leren’ uitwerken. Wat betekent dat voor het ROC van de toekomst?

De oplossing

Strategieontwikkeling

Futureconsult stelde scenario’s op aan de hand van expertinterviews. Gebaseerd op de scenario’s ontwikkelde het team van het ROC van Twente nieuwe businessmodellen. Een strategische discussie over de gewenste koers van het ROC volgde: hoe kan het ROC van Twente inspelen op het toenemende belang van ‘Leven Lang Leren’ in een flexibiliserende, automatiserende arbeidsmarkt?

“Futureconsult adviseerde ons om de aftrap te geven voor een interdisciplinair netwerk rondom Early Warnings.”

Wim van den Boogaard | Early Warning-Team Rijkswaterstaat

De klant

Het team Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat verkent kansen en uitdagingen die ontstaan door snelle maatschappelijke en technologische veranderingen.

Het doel

Al een aantal jaar zoekt Rijkswaterstaat naar ‘Early Warnings’: vroege signalen van verandering aan de horizon. Rijkswaterstaat vroeg Futureconsult een quick scan uit te voeren om dit instrument te verbreden en verdiepen.

De oplossing

HORIZON SCAN

Futureconsult organiseerde samen met Rijkswaterstaat een Early Warning festival waar ruim 70 professionals bij elkaar gebracht werden. Zij testen samen aanvullenden methoden en technieken. Dit festival was de eerste interdisciplinaire bijeenkomst op nationaal niveau over vroegsignaleren.

Benieuwd wat Futureconsult voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op via info@futureconsult.nl of 020 320 3100.