Innovation Expo 2018

08/10/2018

 

Vicepremier Kajsa Ollongren

Kun je spreken van geslaagde innovatie als je de mens buiten beschouwing laat? Afgelopen donderdag, 4 oktober 2018, vond op het RDM terrein in Rotterdam de Innovation Expo 2018 plaats. Een dag in het teken van Nederlandse oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen.

 

Meer dan 100 startups, scale-ups, bedrijven, overheden en kennisinstituten toonden daar aan hoe innovatief Nederland is. Zeer innovatief, dat maakte vicepremier Kajsa Ollongren duidelijk bij de opening van het evenement: “Nederland is de Silicon Valley van Europa”. En de reden voor ons grote innovatieve vermogen volgens Ollongren? Onze sterke ondernemersgeest, goede educatiesysteem en gebrek aan hiërarchie in onze ondernemingen.

Maar wat is eigenlijk innovatie? Van Dale definieert het als de “invoering van een nieuwigheid”. Op Wikipedia valt te lezen hoe de opvatting over innovatie de laatste jaren verbreed is: “Was een ‘innovatie’ oorspronkelijk een – techniek bepaalde – vernieuwing in een product, in productieprocessen, in technologieën, door de jaren heen kan innovatie ook betrekking hebben op sociale structuren: nieuwe organisatievormen, nieuwe instituties en (ver)nieuwe(nde) samenlevingen.” Ondanks deze definitieverbreding, ging op de expo alle aandacht uit naar de traditionele, technische definitie van innovatie. Een gemiste kans.

De expo maakte duidelijk dat Nederland op het vlak van technologische vernieuwing zeker uitblinkt: van een vliegende auto tot een hypotheekmarktplaats met blockchain en van beton dat zichzelf kan herstellen tot de Nederlandse hyperloop. Maar op het gebied van vernieuwende samenlevingen kon je weinig inspiratie opdoen. En dat terwijl er talloze innovatie samenwerkingsvormen zijn die ook op slimme wijze maatschappelijke uitdagingen adresseren. Zoals studenten die met ouderen of statushouders wonen, en deze doelgroepen helpen met respectievelijk de zorg en inburgering. Of een stichting die regionale samenwerking tussen landbouw en zorg tot stand brengt. Zo leveren agri-ondernemers aan zorginstellingen in de regio verse, lokale producten en gaan ze tegelijkertijd de strijd aan tegen ondervoede ouderen.

Als toekomstverkenners zijn wij gewend er zelf bij te bedenken wat de implicaties voor de samenleving zijn als technologische innovaties mainstream zijn geworden, maar deze aandacht ontbrak grotendeels op de expo. Terwijl de mens uiteindelijk toch baat bij al deze innovaties dient te hebben.

Voorzitter Wageningen UR, Louise O. Fresco

Louise O. Fresco, voorzitter van de Wageningen UR, besteedde hier in haar keynote wel volop aandacht aan.

Innovatie heeft voor de maatschappij ook veel onbedoelde bijeffecten die we niet uit het oog moeten verliezen, stelde zij. Innovatie kan zelfs tot versterkte polarisatie van de samenleving leiden en moet inclusiever worden. De mensen voor wie een innovatie niet toegankelijk of wenselijk is staan daarbij lijnrecht tegenover de believers of profiteurs. Niet iedereen kan zich de nieuwste technologische snufjes veroorloven en niet alle inwoners zijn blij met een innovatieve windmolen – ook al levert deze het grootste vermogen ter wereld. Op een dag vol inspiratie en het vieren van onze Nederlandse successen, was haar oproep dat innovatie ook verantwoordelijkheden met zich meebrengt een welkome aanvulling.

Maatschappelijk problemen zijn nooit uitsluitend met technologische vernieuwingen op te lossen. Op de volgende innovatie expo zou daarom meer aandacht naar de mens uit mogen gaan. Naast de hoofdthema’s energie, water, circulariteit, mobiliteit, gebouwde omgeving, gezondheid en voedsel, zou de samenwerkende mens een mooie aanvulling zijn.

Benieuwd wat Futureconsult voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op via info@futureconsult.nl of 020 320 3100.