Kijken, kijken, niet kapotmaken? Trendwatching vanuit subculturen.

20/11/2018

Afgelopen dinsdag 13 november sprak trendwatcher Tom Palmaerts bij de Masterclass Professional Future Strategist die Futureconsult organiseert op Nyenrode. Aan de hand van voorbeelden uit verschillende subculturen legde hij uit hoe je binnen subculturen signalen kunt spotten voor opkomende trends. Hij noemt deze signalen trillingen. “Uncovering futures, by tracking ideas below the surface”.

 

Tom Palmaerts doet al jaren onderzoek naar subculturen en trends. Zo ook naar de (dans)subcultuur Tecktonik. In het najaar van 2007 verscheen deze subcultuur, om vervolgens na een paar maanden weer te verdwijnen. Tecktonik is een erg specifieke stijl die vooral gefocust is op dans en kleding. De subcultuur begon in een club in Parijs, waar jongeren bij elkaar kwamen om op een soort robotachtige manier te dansen. Deze dansstijl verspreidde zich maar langzaam buiten de club. Totdat een groep jongeren een Tecktonik dansbattle hield op het plein voor het Centre Pompidou in Parijs. Tom Palmaerts schreef hier een artikel over, waarna verschillende nieuwszenders graag wilden weten wat deze jongeren nou precies deden. Een paar interviews en documentaires later was deze subcultuur volledig verdwenen. Of althans, verdwenen uit de mainstream samenleving. Een subcultuur kwam langzaam op. Waarna het weer verdween door media aandacht.

Dit voorbeeld illustreert volgens Tom Palmaerts hoe je de trillingen binnen verschillende subculturen kan spotten. Daarnaast laat hij zien dat trillingen niet perfect diagonale trends worden, maar grillig kunnen zijn.

Aan de hand van deze trillingen kan men trends in de maatschappij analyseren. Trend ‘watchen’ doe je door te kijken en te luisteren naar mensen waar normaal niet naar gekeken en geluisterd wordt. Trendwatching doe je met je intuïtie, met je opgebouwde kennis en met je gut-feeling. Kijk over de sociaal geconstrueerde grenzen heen en ontdek trillingen die door anderen worden afgewimpeld. Fenomenen die nu als dagelijks en onbenullig worden beschouwd, kunnen over een paar maanden of jaren van grote invloed zijn. Deze trends worden vaak opgepikt door verscheidene media en commerciële bedrijven, die hier kijk- en koopcijfers in zien. Voor veel subculturen is dit niet erg en betekent het vaak dat ze juist groter worden. Maar aanhangers van Tecktonik wilden niet dansen voor camera’s als er vervolgens een nieuwsitem over werd gemaakt. Dit betekende het einde voor de subcultuur Tecktonik.

Het is natuurlijk erg interessant om te kijken naar subculturen en de trends die daaruit voortkomen. Maar het is ook interessant om te kijken naar de invloed van het voorspellen van trends op de daadwerkelijke bron van trillingen. Was trendwatching funest voor Tecktonik of lag het meer aan het commerciële aspect? En is het dan wel oké om een subcultuur te bestuderen en te analyseren waarbij het effect daarvan zorgt voor het verdwijnen van die specifieke subcultuur? Wat als trendwatchen ervoor zorgt dat de bron van de trend verdwijnt? Het doen van voorspellingen kan ook al sturend werken, een selffulfilling prophecy. Het is belangrijk om bewust te blijven van deze invloed bij het voorspellen van trends.

Benieuwd wat Futureconsult voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op via info@futureconsult.nl of 020 320 3100.