Leren van pioniers: hoe om te gaan met de Omgevingswet?

20/06/2017

Op woensdag 12 april 2017 waren we bij het Praktijkfestival Pionieren met de Omgevingswet in Den Haag. Voor Futureconsult de mogelijkheid om ervaring en kennis te vergaren en te delen met gemeenten die reeds aan de slag zijn gegaan met de naderende Omgevingswet.

De dag werd geopend door Chris Kuijpers (IenM), die gemeenten aanmoedigde te beginnen met experimenteren met de Omgevingswet. Pionieren betekent aanpassingen maken vanuit de ervaringen die men opdoet. Daarnaast is het van belang om vanuit verschillende hoeken mensen erbij te betrekken: participatie, hoewel vormvrij, is een toverwoord als het aankomt op de Omgevingswet. “Niemand twijfelt aan de nut en noodzaak van partipicatie”, aldus Kuijpers.

Aansluitend vonden er dubbelinterviews plaats onder leiding van Femke Halsema. Zij sprak met onder andere projectleider Soesterberg-Noord Reinier Kalt, die aantoonde dat een lastige herstructurering mogelijk is als je met iedereen om de tafel gaat. Dit stond ook centraal tijdens het interview met Paul Laudy, wethouder in Leiden, en Professor Friso de Zeeuw. Het gesprek met inwoners en andere stakeholders moet al bij planvorming gestart worden: “participatie gaat verder dan inspraak, je moet bereid zijn je plannen te veranderen.”

Op het praktijkfestival vonden er tevens break-out praktijksessies plaats. Futureconsult nam deel aan sessies over het omgevingsplan, de omgevingsvisie en de participatieaanpak in de gemeente Delft. Delft vroeg aan inwoners hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat inwoners, ondernemers en organisaties daadwerkelijk betrokken worden bij hun buurt en stad. Belangrijke inzichten waren dat inwoners bereid zijn mee te praten en hierin willen investeren, mits er heldere kaders en verwachtingen worden afgesproken.

Participatie blijft iets waar gemeenten onderling in aanpak verschillen en soms nog hun weg in moeten vinden. Er gewoon aan beginnen blijft belangrijk. Dit lieten de gemeenten aanwezig op het festival dan ook duidelijk zien: het implementatietraject van de Omgevingswet gaat met vallen en opstaan, maar uiteindelijk gaat het om het doen.

Benieuwd wat Futureconsult voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op via info@futureconsult.nl of 020 320 3100.