Oplossingen

Verken uw toekomst

Strategieontwikkeling

U bent op zoek naar een toekomstrobuuste strategie en concrete handelingsperspectieven.

In een complexe, snel veranderende wereld is een goede strategie flexibel. Een toekomstrobuuste organisatie verkent de onzekere ontwikkelingen die haar toekomst bepalen en speelt tijdig in op verandering.

Wanneer de toekomst onzeker is, helpt scenariodenken. Scenario’s zijn radicale, maar plausibele toekomstbeelden die het dominante denken van een organisatie doorbreken. Scenario’s verenigen kennis over de toekomst en maken de toekomst strategisch bespreekbaar en werkbaar.

De scenario’s vormen de basis voor een breed strategisch gesprek: waar moeten we innoveren, waar moeten we scherpe keuzes maken en wat moeten we behouden om onze organisatie toekomstrobuust te maken en houden?

Wij werken altijd in cocreatie: er bestaat veel waardevolle kennis over de toekomst binnen (het netwerk van) de eigen organisatie. Wij werken in vier stappen:

 1. Voorbereiding
  Wat is het doel van het traject?
 2. Verkenning
  Wat is de huidige situatie en wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen die op de organisatie afkomen?
 3. Verbeelding van de toekomst
  Hoe ziet de mogelijke toekomst eruit en wat betekent dat voor de organisatie?
 4. Van toekomstbeeld naar strategie
  Wat zijn de concrete handelingsperspectieven?

Wij voerden strategietrajecten uit voor o.a. de Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus, woningbouwcorporatie Ymere, het Nationaal Archief en het ROC van Twente.

Bestel hier ons handboek ‘Wijzer in de Toekomst: werken met toekomstscenario’s’.

Lees meer over onze ervaring

Visieontwikkeling

U wilt een gedragen visie ontwikkelen met oog voor het heden, maar vooral gericht op de toekomst.

Een visie geeft antwoord op twee vragen: waar gaan we voor en waar staan we voor. Een goede visie enthousiasmeert en geeft energie. Om de belangrijkste strategische keuzes die voor liggen breed te kunnen bespreken, zetten we vaak scenarioplanning in. Scenario’s verbeelden dan de consequenties van de meest impactrijke keuzes en maken zo een goed geïnformeerd, strategisch gesprek over de keuzeruimte van een organisatie mogelijk.

Wij werken altijd in cocreatie en hebben veel ervaring met het begeleiden van participatiebijeenkomsten: zo ontstaat draagvlak en enthousiasme om de visie tot stand te doen komen. Wij werken in vier stappen:

 1. Voorbereiding
  Wat is het doel van het traject?
 2. Verkenning
  Wat zijn de huidige sterktes en zwaktes en wat zijn de belangrijkste strategische keuzes die voorliggen?
 3. Verbeelding van de toekomst
  Hoe ziet de mogelijke toekomst eruit en wat betekent dat voor de organisatie?
 4. Van toekomstbeeld naar strategie
  Wat is de visie en wat zijn de strategische keuzes die vandaag gemaakt moeten worden?

Wij ontwikkelden onlangs een toekomstgerichte visie voor o.a. de gemeente Haaksbergen, de gemeente Veenendaal, Vluchtelingenwerk Nederland, Universiteit Twente en Winkels Techniek.

Lees hier meer over ons handboek voor gemeentelijke visietrajecten ‘Visie op visie’.

Lees meer over onze ervaring

Toekomstonderzoek

U zoekt naar gedegen, datagedreven trend- en toekomstonderzoek om innovatieve producten, diensten of beleid te ontwikkelen.

Inzicht in toekomstige kansen en uitdagingen verbetert de kwaliteit van uw strategische beslissingen. Daarnaast kunt u toekomstonderzoek en trendanalyse gebruiken bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Futureconsult helpt u met een brede blik vooruit te kijken, zonder de verbinding met het heden te verliezen.

Futureconsults toekomst- of trendonderzoek brengt systematisch in kaart wat de gevolgen van de belangrijkste ontwikkelingen in de samenleving en de markt zijn voor uw organisatie. Wij zijn op de hoogte van de mogelijkheden die de toekomst uw organisatie biedt, en de manier waarop bedrijven, overheden en consumenten omgaan met (disruptieve) ontwikkelingen.

Onze trendanalyses baseren wij zowel op datagedreven methoden, als op ons brede expertnetwerk. Daarnaast zetten wij vaak cocreatie in om samen met uw organisatie trends, trendeffecten en nieuwe kansen voor innovatie in kaart te brengen.

Wij verrichten onlangs toekomstonderzoek voor o.a. Bosch GmbH, Rijksvastgoedbedrijf en de Belastingdienst.

Lees meer over de (incompany) masterclasses die wij aanbieden.

Lees meer over onze ervaring

Early Warning System

U wilt de horizon scannen op early warnings om zo vroeg mogelijk te anticiperen op relevante ontwikkelingen.

Een slimme organisatie scant de horizon op nieuwe ontwikkelingen, grassroot initiatives en technologische innovaties die de toekomst vormgeven. Maar niet elk signaal groeit uit tot een impactrijke trend. Futureconsult biedt u ondersteuning en de juiste methodiek om signaal van ruis te onderscheiden.

Wij wijzen u op de belangrijkste Early Warning Signals in uw veld, of wij helpen u met het opzetten van een Early Warning systematiek, zodat uw organisatie zelf in staat is de horizon op een zinvolle manier te scannen en te monitoren.

Wij organiseerden een Early Warning Festival samen met Rijkswaterstaat en ontwikkelden samen met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de Belastingdienst hun Early Warning methodiek.

Lees hier meer over Early Warning Signals in onze publicatie ‘Permanent alert’.

Lees meer over onze ervaring

Innovatie strategie

U wilt een strategie om innovatie te organiseren en een constante stroom aan nieuwe ideeën te garanderen

Iedere organisatie moet innoveren. Of dit nu om baanbrekende innovaties gaat, of om slimme optimalisaties in bestaande systemen: niet innoveren betekent op den duur achter de feiten aan lopen.

Innovatie kunt u organiseren. Wij helpen u met het opstellen van een innovatie strategie, leren u methoden om tot innovaties te komen en helpen met het ontwikkelen van innovatie katalysatoren. Op deze manier kunt u binnen uw organisatie een constante stroom van nieuwe ideeën garanderen en heeft u de juiste tools om goede innovaties snel organisatie breed in te zetten, of te vermarkten.

Wij begeleidden onlangs het InnovatieLab van DELA met het organiseren van een  constante stroom aan ideeën voor hun innovatiefunnel.

Lees meer over onze ervaring

Mogelijkheden

Hoe we u helpen

Adviestrajecten

Of u nu op zoek bent naar een toekomstrobuuste strategie voor uw bedrijf, een visietraject voor een gemeente of een toekomstverkenning voor een bepaalde branche, Futureconsult staat voor u klaar. In cocreatie verkennen wij samen met uw organisatie en stakeholders de toekomst.

(In company) masterclasses

Iedereen kan toekomststrateeg worden. Wij bieden de juiste handvatten om vertrouwde denkpatronen te doorbreken tijdens (incompany) masterclasses en workshops. Wij werken samen met o.a. Nyenrode Business Universiteit en AOG School of Management.
Bekijk alle aankomende masterclasses >
Bekijk in company aanbod >

Keynotes en inspiratie

Onze toekomststrategen nemen u mee naar de toekomst: hoe leven, wonen en werken we in de toekomst? Wij bieden keynotes en inspiratielezingen op maat.

Ervaring

Onze klanten

Benieuwd wat Futureconsult voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op via info@futureconsult.nl of 020 320 3100.