Toekomstverkenning scenario’s samenleving in Nederland in 2030

16/10/2019

In opdracht van SZW (Directie Samenleving en Integratie) heeft Futureconsult een toekomstverkenning uitgevoerd naar hoe de samenleving in Nederland er in 2030 uit zou kunnen zien. Doel van de toekomstverkenning is om te toetsen in hoeverre het huidige beleid dat wordt ontwikkeld op de middellange tot langere termijn toekomstbestendig is. Wat zijn de uitdagingen van de toekomst waar we nu al beleid voor moeten ontwikkelen? Waar moeten we rekening mee houden? De toekomstverkenning beschrijft drie verschillende scenario’s van hoe de Nederlandse samenleving zich zou kunnen ontwikkelen.

Bekijk hier de scenario’s Samenleven in 2030.

Benieuwd wat Futureconsult voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op via info@futureconsult.nl of 020 320 3100.