De toekomst van Amsterdam Haven-Stad

08/05/2018

Voor de ontwerpstudie ‘Stad van de Toekomst’ heeft het team van Futureconsult adviseur Zsa Zsa Balian onlangs zijn analyse van de toekomstige stedelijke gebiedsontwikkelingen in Amsterdam Haven-Stad gepresenteerd. In deze analyse worden industrie, water en infrastructuur gekoppeld aan leven: wonen, werken, leren en bewegen. De ontwikkeling van Amsterdam Haven-Stad gaat om een enorme stadsuitbreiding, waarbij 70.000 woningen en 50.000 arbeidsplaatsen gerealiseerd moeten zijn in 2040. Deze transformatie naar een hoge woon-werkdichtheid brengt belangrijke vraagstukken met zich mee, bijvoorbeeld over mobiliteit, klimaatadaptiviteit en circulariteit. En welke rol spelen technologische ontwikkelingen en digitalisering hierin?

Naast deze grootschalige systeemtransities moet er rekening gehouden worden met de menselijke maat. In de Haven-Stad staat de stedeling centraal, want mensen maken de stad. Er moet in de behoeften van toekomstige bewoners en werknemers voorzien worden. Het gebied moet zowel de Amsterdamse kernwaarden – kleinschalig, gelijkwaardig, antiautoritair en divers – waarborgen, als een eigen identiteit uitdragen. En met voldoende ruimte voor ontmoeting en interactie.

De visie van het team van Zsa Zsa Balian op Amsterdam Haven-Stad in 2040: een conglomeraat van mini-stadjes met een diversiteit aan stedelijke milieus.

Op 29 juni presenteren alle teams de resultaten van hun visievorming. Het team bestaat verder uit: Roy Plevier (HOOPE+PLEVIER), Danny Edwards (Edwards Stadsontwerp), Antonia Sore (Except), Wim Derksen (Stadssocioloog) en Irene Ponec (Ymere).

De studie is een gezamenlijk initiatief van BNA Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, TU Delft, Vereniging Deltametropool, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Gemeente Amsterdam. Klik hier voor meer informatie over de studie.

Benieuwd wat Futureconsult voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op via info@futureconsult.nl of 020 320 3100.