Toekomstgids voor Brabantse Gemeenten

16/10/2018

‘Wilt u een verkenning maken over de toekomst van de democratie in de Brabantse gemeenten?’ Niet een probleemstelling om echt vrolijk van te worden. Toekomstverkenner Marieke Beekers van BrabantKennis moest diep zuchten van zo´n saaie vraag. Ze vroeg zich af: Wat is het probleem achter het probleem? En kwam uit bij de trend van glokalisering.

 

Glokalisering maakt onze leefwereld tegelijk mondiaal en lokaal. Globalisering en lokalisering gaan gelijk op. Veiligheid, milieu en economie worden internationaal bepaald. Die grote wereld is voor velen bedreigend. Daarom trekken we persoonlijke cirkels van vertrouwen in onze wijk, vriendenkring of eigen bubble.

Glokalisering doorbreekt de traditionele cirkels van vertrouwen. Dat zet onze democratie onder druk. Vroeger was het allemaal zo simpel. Het naoorlogs Welvaartsplan van 1947 trok cirkels van zes kilometer rond de Brabantse steden en dorpen. Dat was de maximale afstand tussen woonhuis en werkplek. Alles op de fiets te bereiken. Ook waren er de naoorlogse zuilen waarin katholieken, protestanten, socialisten en liberalen zich afzonderlijk organiseerden.

Taak voor de gemeentes is om die grote cirkels en de kleine cirkels te verbinden. Daarbij gaat eerder om bridging dan om bonding. De verhouding tussen hoog- en laagopgeleid, tussen autochtonen en allochtonen, tussen boeren en stedelingen staan steeds vaker op scherp. Stimuleer ‘grensverkeer’ tussen die groepen en behaal maximale sociale winst! En houd als beleidsmaker steeds een concrete persoon in gedachten om de zien hoe je beleid in de wijk of de huiskamer uitwerkt. Uitgangspunt daarbij is: ‘Denk groot waar het moet, maak het klein waar het kan.’

Probleem is dat niemand weet waar de glokaliseringtrend naar toe zal leiden. Daarom maakte Marieke Beekers een reisgids. Zie de toekomst als een onbekend oord waar je naar toe wilt!

En dan? De toekomstgids, een fraai vormgegeven reisgids staat op papier. De inhoud is belangwekkend, ook voor steden en gemeentes buiten de provincie Noord-Brabant. Maar hoe breng je zo’n boekje verder? Brabant Kennis organiseerde lokale Toekomstlabs en trok de provincie in. Als je een reisgids schrijft, kun je niet achter je bureau blijven zitten. Lokale bestuurders en betrokken burgers organiseren samen hun eigen expeditie naar de toekomst. Wat is je gedurfde doel? Wat heb je nodig om dat doel als lokale gemeenschap te bereiken? Door zo te denken en te discussiëren ontstaat een gedeelde toekomstvisie. En als mensen een gedeeld toekomstbeeld hebben, gaan ze er ook naar handelen. Dus ook hier geldt het aloude: think globally, act locally.

Benieuwd wat Futureconsult voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op via info@futureconsult.nl of 020 320 3100.