Masterclasses en workshops

Incompany

Futureconsult biedt verschillende incompany masterclasses en workshops aan, waarin wij organisaties de juiste instrumenten aanbieden om hun toekomst vorm te geven.

Al onze incompany masterclasses en workshops zijn bedoeld voor iedereen die een bijdrage levert aan de strategie van de organisatie, zowel in de profit als de non-profit sector. Masterclasses en workshops lenen zich uitstekend voor een diverse deelnemersgroep: juist een multidisciplinaire groep levert goed inzicht in de strategische toekomst van de organisatie.

Hieronder staat een selectie van ons aanbod, maar wij kunnen ook een voorstel op maat voor u samenstellen. Wij geven u graag meer informatie op 020-3203100.

Toekomstverkennen

Masterclass Scenarioplanning

Futureconsult verzorgt incompany masterclasses die op uw eigen organisatie zijn toegesneden. De masterclass combineert theorie en praktijk: u maakt kennis met scenarioplanning en werkt tegelijkertijd aan scenario’s voor een strategisch vraagstuk binnen de eigen organisatie. Tijdens een incompany masterclass Scenarioplanning worden uw MT en/of medewerkers op de hoogte gebracht van instrumenten om de toekomst te verkennen en beheersbaar te maken. Futureconsult bespreekt het gehele proces van scenarioplanning: van een gedegen trendanalyse en het opstellen van scenario’s tot het vertalen van scenario’s naar strategisch handelen.

       

Workshop Horizon scan

U heeft al een koers, maar u ziet tegelijkertijd overal om u heen kleinere en grotere veranderingen. Of u heeft al een koers, maar u wil graag inzicht in de blinde vlekken van uw organisatie of team. Horizon scanning helpt om blinde vlekken te verkleinen en vroege signalen van verandering in de omgeving op te sporen.

In een eendaagse workshop leggen wij de basisprincipes van horizon scanning uit, gaat u aan de slag met een aantal methoden en technieken en ontvangt u een bondige reader die u helpt om horizon scanning vast onderdeel van uw organisatie te maken.  

Workshop Three horizons

Three Horizon scenarioplanning geeft een team of organisatie structuur in gesprekken over de toekomst. Dit is een van de weinige scenariomethoden waarbij stakeholders – intern en extern – centraal staan. In onze discussies over de toekomst lopen vaak meerdere perspectieven door elkaar: de organisatie moet niet alleen morgen, maar ook vandaag goed functioneren. En de stip op de horizon is heel wat anders dan de weg ernaar toe.

Three Horizon is zeer geschikt om de toekomstige ontwikkeling van innovatieve technologieën en de rol van cruciale actoren daarbij te schetsen. De ontwikkeling van een nieuwe technologie wordt geschetst als de interactie van drie dominante horizonnen. In de eerste horizon overheerst de bestaande technologie, maar wordt duidelijk dat die door nieuwe technologieën overvleugeld dreigt te worden. Dit is de horizon van de managers die het bestaande systeem in stand willen houden zonder risico’s te nemen. De derde horizon is de wereld waarin de nieuwe technologie tot wasdom is gekomen. Dit is de horizon van de visionaire denkers. De tweede horizon schetst hoe innovaties kunnen slagen of falen. Het is de zone van experimenteren, ondernemerschap en risico nemen. Met deze tweede horizon kan onderzocht worden hoe vruchtbare ecosystemen kunnen worden ontwikkeld die bevorderlijk zijn voor innovatie.

Masterclass Nightmare competitor

Wat als uw ergste concurrent de markt betreedt? Wat zou de nightmare competitor van uw organisatie zijn? Wat is de Uber of Airbnb van uw sector? En wat voor effect heeft deze concurrent op uw markt en organisatie? Een nightmare competitor is het ergste wat een bedrijf kan overkomen, maar door hier tijdig over na te denken, biedt de Masterclass Nightmare competitor juist kansen voor innovatie.

De Masterclass Nightmare competitor helpt u voor te bereiden op nieuwe concurrenten, maar ook om kritisch naar uw eigen marktpositie en businessmodel te kijken en nieuwe kansen te zien en grijpen.

       

Masterclass Professional future strategist

Tweemaal per per jaar organiseert Futureconsult in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit de Masterclass Professional Future Strategist. Zie hier voor de eerstvolgende masterclass. Tijdens de incompany variant van de masterclass Professional future strategist geven wij uw organisatie een up-to-date instrumentarium voor toekomstverkenning en de juiste handvatten om deze verkenningen te vertalen naar strategie en praktijk, waaronder bovenstaande drie methoden. De masterclass wisselt interactieve colleges met voorbeelden uit de triple helix af met workshops. De masterclass Professional future strategist brengt de instrumenten uit de hierboven beschreven masterclasses samen in één masterclass.

Voor gemeenten

Toekomst van de gemeentelijke organisatie

Het speelveld van gemeenten verandert in hoog tempo: denk bijvoorbeeld aan de Omgevingswet, vergaande decentralisatie of technologische ontwikkelingen. Dit speelveld vraagt om nieuwe organisatievormen: hoe gaat uw gemeentelijke organisatie te werk in de toekomst? Wat zijn mogelijke toekomstscenario’s voor uw gemeente en de gemeentelijke organisatie? Welke visie heeft uw gemeente voor de lange termijn? Welke strategische keuzes gaat uw gemeente maken? Tijdens de workshop Toekomst van de gemeentelijke organisatie onderzoekt u de toekomst van uw organisatie.

Visieontwikkeling voor gemeenten

Veel gemeenten worstelen met de vormgeving van hun projectplan voor een integrale toekomstvisie of de omgevingsvisie. In de workshop Visieontwikkeling voor gemeenten ontwikkelt u de contouren van een visie voor uw regio, stad, dorp of wijk. Op basis van de belangrijkste voorliggende dilemma’s schetst u mogelijke toekomsten, om vervolgens in gesprek te gaan over hun wenselijkheid: waar gaan we voor? En op welke manier geeft u participatie vorm, zodat de toekomstvisie op draagvlak kan rekenen? Hoe organiseert u een zo efficiënt, breed en kleurrijk mogelijk participatietraject? U werkt aan een afgewogen projectplan en leert welke tips en valkuilen er zijn. Futureconsult ontwikkelde integrale visies voor tientallen gemeenten en bundelt haar ervaring in deze masterclass.
       

Trendpanorama

In de workshopTrendpanorama gaat u aan de slag met de belangrijkste maatschappelijke trends die op gemeenten afkomen. Wat is de impact van bijvoorbeeld verstedelijking, vergrijzing, de energietransitie en digitalisering op uw gemeente? Welke trends hebben de grootste gevolgen voor uw gemeente? En welke kansen, uitdagingen en dilemma’s volgen uit de maatschappelijke trends? De workshop levert een trendpanorama op: inzicht in de belangrijkste trends en hun impact, toegesneden op uw gemeente.

Op thema/sector

Toekomst van het onderwijs

Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit? Met welke kansen en bedreigingen krijgt het onderwijs te maken? Wat betekenen ontwikkelingen als e-learning, een leven lang leren en krimp voor de eigen onderwijsorganisatie?

Om effectief in te spelen op toekomstige ontwikkelingen kunt u gebruik maken van scenarioplanning. U maakt kennis met de scenariomethodiek en stelt u uw eigen toekomstscenario’s op. Het ontwikkelen van een aantal plausibele toekomstscenario’s maakt trends werkbaar en structureert het gesprek over de toekomst.

Futureconsult heeft veel ervaring binnen het onderwijs en werkte voor basisscholen, voortgezet onderwijs, mbo-, hbo- en wo-instellingen.

Toekomst van de woningbouw

Op woningcorporaties komen talrijke impactrijke trends en ontwikkelingen af, die gevolgen zullen hebben voor de verwezenlijking van hun missie. In de workshop Toekomst van de woningbouw presenteren wij vier omgevingsscenario’s voor woningcorporaties in het jaar 2025. Toekomstscenario’s brengen een onzekere toekomst in beeld en schetsen hoe de toekomst er mogelijkerwijs kan uitzien. De scenario’s laten zien welke trends in de maatschappelijke omgeving van woningcorporaties spelen. U gaat in gesprek over de wenselijkheid en waarschijnlijkheid van de vier scenario’s en brengt in kaart wat u moet doen om goed voorbereid te zijn op de verschillende scenario’s.

Impact van zelfsturend vervoer

De zelfsturende auto komt eraan. Naast de impact op de manier waarop wij ons gaan verplaatsen, kan zelfsturend vervoer ook grote gevolgen hebben voor de inrichting van ons land. Het zal de manier waarop we naar winkel- woon- en werkomgevingen kijken gaan veranderen. De mate waarin is echter nog onduidelijk. Voor ontwikkelaars, beleggers, corporaties en gemeenten is het daarom interessant te verkennen wat de betekenis van de zelfsturende auto zou kunnen zijn in relatie tot het ontwikkelen van en het investeren in toekomstbestendige winkelcentra, wooncomplexen, woonbuurten en kantoren.

In de workshop Impact van zelfsturend vervoer bieden wij u de juiste handvatten om na te denken over de mogelijk gevolgen van zelfsturende vervoer voor uw vastgoedproject, binnenstad, gebiedsontwikkeling of bedrijfsstrategie.

Impact van Blockchain

Blockchain, cryptocurrencies en IPO’s: iedereen heeft het erover, maar wat kunnen of moeten we er precies mee? Is blockchain een van de vele buzzwords dat iedereen over een paar jaar alweer vergeten is, of gaat het onze maatschappij radicaal veranderen?

Toekomstscenario’s zijn een instrument om deze onzekere impact van blockchain in kaart te brengen. Daarom ontwikkelde Futureconsult vier scenario’s over de maatschappelijke gevolgen van blockchain in 2025. Welke ontwikkelingsrichtingen zijn er en wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse maatschappij? In een workshop presenteren wij deze scenario’s en onderzoekt u wat de gevolgen van blockchain voor uw bedrijf of organisatie zijn.

 

Benieuwd wat Futureconsult voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op via info@futureconsult.nl of 020 320 3100.