Strategieontwikkeling

Stategieontwikkeling

U zoekt een toekomstrobuuste strategie die tijdig inspeelt op veranderingen

In een complexe, snel veranderende wereld is een goede strategieontwikkeling onmisbaar om flexibel te kunnen zijn. Een toekomstrobuuste organisatie verkent de onzekere ontwikkelingen die haar toekomst bepalen en speelt tijdig in op verandering met strategieontwikkeling.

Wanneer de toekomst onzeker is, helpt strategieontwikkeling in de vorm van scenariodenken. Ook wel scenarioplanning genoemd. Bij scenarioplanning staan de onzekerheden binnen én buiten uw organisatie centraal. Scenario’s zijn radicale, maar plausibele toekomstbeelden die het dominante denken van een organisatie doorbreken. Scenario’s verenigen kennis over de toekomst en maken de toekomst strategisch bespreekbaar en werkbaar.

De scenario’s vormen de basis voor een breed gesprek over strategieontwikkeling: waar moeten we innoveren, waar moeten we scherpe keuzes maken en wat moeten we behouden om onze organisatie toekomstrobuust te maken en houden? Inzicht in toekomstige kansen en uitdagingen maakt uw organisatie wendbaar. Op deze manier bent u de concurrentie voor, grijpt u kansen nog voordat zich deze aandoen en bent u voorbereid op grote schokken.

Wij voerden strategietrajecten uit voor onder andere de Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, PostNL en het ROC van Twente.

Strategieontwikkeling in cocreatie

Stappenplan van ontwikkeling van een strategie. 1. Voorbereiding > 2. Verkenning > 3. Verbeelding > 4. Vertaling naar strategie

Wij werken altijd in cocreatie: er bestaat veel waardevolle kennis over de toekomst binnen (het netwerk van) de eigen organisatie. 

Wij werken in vier stappen:

Voorbereiding

Wat is het doel van het traject?

Verkenning

Wat is de huidige situatie en wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen die op de organisatie afkomen?

Verbeelding van de toekomst

Hoe ziet de mogelijke toekomst eruit en wat betekent dat voor de organisatie?

Vertaling naar strategie

Wat zijn de concrete handelingsperspectieven?

wijzer in de toekomst, visie op visie, permanent alert

Wijzer in de toekomst

Onze directeur Jan Nekkers schreef een handboek voor wie zelf met toekomstscenario’s aan de slag wil. Bestel hier het handboek ‘Wijzer in de Toekomst: werken met toekomstscenario’s’.

Onze ervaring

Scenario's voor circulair gedrag

De transitie naar een circulaire economie is van groot belang om de klimaatverandering tegen te gaan en een van de transities waar ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan werkt. Voor het gedragsteam van het ministerie heeft Futureconsult drie toekomstbeelden voor circulair consumenten gedrag opgesteld. Deze beelden zijn geschreven aan de hand van een trilemma, in dit trilemma zijn drie factoren te vinden die van belang zijn voor gedragsverandering: markt, overheid en gemeenschap. De vraag hierbij was: hoe gedraagt de circulaire consument zich in 2050, en hoe kunnen we daar nu met ons beleid al op inspelen. Op basis van de scenario’s zijn transitiepaden opgesteld, deze illustreren hoe de scenario’s hun doorwerking kunnen vinden voor een concrete strategie.
Lees hier de hele toekomstverkenning

"Met Futureconsult hebben we toekomstscenario’s ontwikkeld voor circulair consumentengedrag in 2050. We waren erg onder de indruk van de snelheid waarmee ze het complexe thema Circulaire Economie eigen hebben gemaakt. Het heeft inspirerende scenario’s opgeleverd waar onze organisatie snel mee aan de slag is gegaan."

Lisanne van Geffen & Daniëlle Broeze

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Benieuwd wat Futureconsult voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel 020-3203100

Contact