Grip krijgen op uw toekomst met ons Strategic Foresight bureau!

samenwerken aan een werkblad

Onze oplossingen

Wij helpen u met adviestrajecten, workshops en masterclasses

Strategie

U zoekt een toekomstrobuuste strategie die tijdig inspeelt op veranderingen.

Visie

U wilt een gedragen visie ontwikkelen gericht op de toekomst.

Innovatie

U wilt een strategie om innovatie te organiseren en een constante stroom aan nieuwe ideeën te garanderen.

Toekomstonderzoek

U wilt een gedegen, datagedreven trend- en toekomstonderzoek om innovatieve producten, diensten of beleid te ontwikkelen.

Early Warning System

U zoekt een methode om vroege signalen van veranderingen op te merken, te duiden en vertalen naar adequate acties.

Masterclasses en workshops

Wilt u zelf aan de slag met scenarioplanning, missie, visie of vroegsignaleren onder begeleiding van onze future strategists?

samenwerken aan een werkblad

Strategic foresight bureau
Futureconsult

Strategic foresight bureau Futureconsult werkt al ruim 20 jaar voor overheden, profit en non-profitorganisaties. We hebben ruim veertig gemeentelijke visietrajecten begeleid en helpen vooral organisaties die geconfronteerd worden met de maatschappelijke en organisatorische implicaties van snelle ontwikkelingen.

Onze ervaring

“We wilden een visie die tot stand kwam met zoveel mogelijk inbreng vanuit de stad zelf. Het traject was zeer inspirerend en heeft geleid tot een visie die een duidelijke richting geeft.”

Corine Dijkstra

Wethouder gemeente Gouda | bestuurlijk opdrachtgever Toekomstvisie Gouda 2030

De gemeente Gouda wilde haar toekomstige positie en lange termijn koers voor het jaar 2030 bepalen samen met inwoners, bedrijven en organisaties. Deze visie kan dienen als basis voor toekomstige strategische keuzes en handelen. Futureconsult heeft beeldende toekomstscenario’s ontwikkeld voor de gemeente Gouda om inzicht te bieden in de grote ontwikkelingen en opgaven die spelen in Gouda. Met de scenario’s in de vorm van animaties en praatplaten zijn we het gesprek aangegaan met de inwoners, bedrijven en organisaties in Gouda. Uiteindelijk heeft Futureconsult op basis van de uitkomst van deze gesprekken een toekomstvisie voor Gouda opgesteld die door de gemeenteraad is vastgesteld.
Lees hier de gehele visie.

Specialisaties

Scenarioplanning

Voor wie wil anticiperen op de toekomst is scenarioplanning bijzonder waardevol.

Toekomstvisie

Een toekomstvisie is voor iedere organisatie of gemeente de basis voor structureel succes.

Trendanalyse

Een trendanalyse maakt het gemakkelijker om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Organisatieadvies

Grip krijgen op de toekomst met dank aan de methoden die organisatieadviesbureau Futureconsult u kan bieden?​

Sectoren

Overheden

Voorbereid zijn op de toekomst is belangrijk in de (semi-)publieke sector. Hoe krijgt u een toekomstrobuuste en gedragen visie? Futureconsult kan u hierbij helpen.

Onderwijs

Het onderwijs staat voor complexe uitdagingen. Een gezamenlijk toekomstbeeld creëren met alle partners is noodzakelijk. Futureconsult kan u hierbij helpen.

Zorg

In de zorg zijn grote opgaven: toenemende vraag en afnemend aanbod. Innovatie en een gezamenlijk en gedragen strategie zijn daarom essentieel. Futureconsult kan u hierbij helpen.

Branche-
verenigingen

De traditionele verenigingsstructuur van brancheverenigingen staat onder druk. Velen staan daarom aan het begin van een transformatieproces. Futureconsult kan begeleiding bieden bij deze processen.

Bedrijfsleven

Als bedrijf is het belangrijk een toekomstgerichte strategie te hebben in deze complexe, snel veranderende wereld. Futureconsult kan u helpen bij het tijdig signaleren van relevante ontwikkelingen.

Benieuwd wat Futureconsult voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel 020-3203100

Contact