Toekomstvisie

Een toekomstvisie is voor iedere organisatie of gemeente de basis voor structureel succes.

Ondernemen of besturen is vooruitdenken, inspelen op ontwikkelingen, anticiperen in plaats van reageren. Een goede toekomstvisie hebben als ondernemer is onmisbaar. Scenariodenken kan uw organisatie helpen om de toekomst te verkennen, en op basis daarvan rekening te houden met zowel positieve als negatieve toekomstbeelden. Onze future strategists helpen om alle opties open te houden en schetsen samen met u toekomstbeelden op basis van trends, het heden en het verleden.

Futureconsult helpt organisaties al twintig jaar om toekomstvisies te ontwikkelen. Wij zijn een adviesbureau gespecialiseerd in scenarioplanning en visieontwikkeling. Wij schetsen in samenwerking met uw organisatie meerdere mogelijke toekomsten. Zo kan uw organisatie of gemeente zich voorbereiden op een veranderende omgeving en nu al scherpe keuzes maken voor (over)morgen.

Bent u als gemeente op zoek naar een toekomstvisie? Wij begeleidden al meer dan dertig gemeentelijke toekomstvisies en helpen u graag op weg met een toekomstplan.

Scenariodenken ligt bij ons ten grondslag aan iedere toekomstvisie en toekomstplan. Op basis van informatie uit en over uw organisatie, sector of branche en onze trendcatalogus stellen wij toekomstscenario’s op. Dit doen wij altijd in co-creatie met de klant. De inhoudelijke kennis over de organisatie en het werkveld bevindt zich namelijk bij uw organisatie. We verbinden een gedegen analyse met creatieve verbeeldingskracht. Zo werken we samen met u aan een gedroomde toekomst.

Van toekomstvisie naar toekomstplan

Een visie moet zo scherp en onderscheidend zijn, dat zij een kader biedt om de juiste afwegingen en richtinggevende keuzes te maken. Daarom houdt het niet op bij de visie, maar werken we in vier stappen naar een toekomstplan met een heldere toekomststrategie.

Voorbereiding

In deze fase stellen we het doel van de toekomstverkenning vast.

Verkenning

In deze fase bepalen we wat de krachten en uitdagingen van uw organisatie zijn. Welke impactrijke trends en ontwikkelingen komen er op uw organisatie af? En hoe bepalend zijn zij voor de ontwikkeling van uw organisatie? We kijken vervolgens welke strategische keuzes de toekomst van uw organisatie kunnen bepalen.

De toekomstverbeelding

In deze fase maken we een aantal scenario’s. Een scenario is een schets van hoe de toekomst er mogelijkerwijs uitziet. We analyseren de gevolgen van deze scenario’s voor uw organisatie. Vervolgens ontwerpen we één droomscenario: de toekomstvisie voor uw organisatie.

Van toekomstvisie naar toekomststrategie

De toekomstvisie is een stip op de horizon. De visie fungeert als instrument om beleidskeuzes te prioriteren: waar zet u op in als organisatie en waaraan geven we minder prioriteit? En welke stappen zijn nodig om de toekomstvisie te realiseren. Zo kan een toekomstvisie uw organisatie helpen om (lastige) strategische keuzes te maken.

Toekomstonderzoek

Een gedegen toekomstvisie is vanzelfsprekend nooit zomaar uit de lucht gegrepen. Vandaar dat u bij Futureconsult ook terechtkunt voor toekomst- of trendonderzoek. We signaleren en analyseren ontwikkelingen op de korte en middellange termijn, waarbij gebruik gemaakt wordt van onze eigen trenddatabase en concrete data. Op deze manier kunt u trends voor zijn.

wijzer in de toekomst, visie op visie, permanent alert

Visie op Visie

Futurconsult ondersteunde ruim 20 gemeenten met het opstellen van hun visie met behulp van toekomstscenario’s. In het handboek Visie op Visie gaan we in op de essentiële onderdelen van het opstellen van een toekomstvisie. Bestel ons handboek via info@futureconsult.nl of bel 020-3203100. 

Benieuwd wat onze toekomstvisie voor uw organisatie kan betekenen?

Wilt u meer weten over toekomstvisies of hoe wij u kunnen ondersteunen in uw visieontwikkeling? Neem dan direct contact met ons op.

Contact