Ervaring

Onze klanten

Futureconsult werkt al ruim 15 jaar voor overheden, profit en non-profitorganisaties. Wij hebben een dertigtal gemeentelijke visietrajecten begeleid en helpen vooral organisaties die worstelen met de maatschappelijke en organisatorische implicaties van snelle, technologische ontwikkelingen.

“Met scenario's voor een Leven Lang Leren stelden wij ons eigen scenario samen. Zo bereiden we de strategische keuzes voor om een Leven Lang Leren op het ROC van Twente vorm te geven.”

John van der Vegt | Voorzitter College van Bestuur ROC van Twente

De klant

ROC van Twente

Het doel

Het ROC van Twente wilde in een strategisch overleg het thema ‘Leven Lang Leren’ uitwerken. Wat betekent dat voor het ROC van de toekomst?

De oplossing

Strategieontwikkeling

Futureconsult stelde scenario’s op aan de hand van expertinterviews. Gebaseerd op de scenario’s ontwikkelde het team van het ROC van Twente nieuwe businessmodellen. Een strategische discussie over de gewenste koers van het ROC volgde: hoe kan het ROC van Twente inspelen op het toenemende belang van ‘Leven Lang Leren’ in een flexibiliserende, automatiserende arbeidsmarkt?

"We wilden voor onze visie zoveel mogelijk inwoners raadplegen. Tijdens de Toekomstvisie on Tour hoorden we in één week de mening van 1083 inwoners.”

Jeroen Feskens | ambtelijk projectleider Veenendaal 2040

De klant

Gemeente Veenendaal

Het doel

Veenendaal wilde samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bepalen hoe de gemeente eruit moet komen te zien in 2040.

De oplossing

VISIEONTWIKKELING

Futureconsult organiseerde ‘Toekomstvisie on Tour’: overal in de gemeente – van scholen, de markt en de bibliotheek tot speeltuinen en ondernemersbijeenkomsten – dook de visie op. Raadsleden, ambassadeurs van het traject en Futureconsult gingen in gesprek met inwoners. Wat moet sowieso blijven? En wat zijn hun wensen voor de toekomst? De gevolgen van de belangrijkste keuzes kwamen tot leven door toekomstscenario’s, die aan inwoners werden voorgelegd. In Veenendaal kiezen inwoners dus zelf hoe hun toekomst eruit ziet.

“Futureconsult liet zien hoe augmented reality onze belevingswereld radicaal verandert.”

Andreas Gläser, Bosch Engineering

De klant

Bosch GmbH (DE)

Het doel

Bosch GmbH ontwikkelt een nieuwe global mobility policy en zocht toekomstgerichte input.

De oplossing

Toekomstonderzoek

In interactieve trend lectures verkende Futureconsult samen met het team van Bosch de belangrijkste veranderingen op het gebied van mobility. De trends vormen de radicaal vernieuwde mobility strategy van Bosch.

“Futureconsult adviseerde ons om de aftrap te geven voor een interdisciplinair netwerk rondom Early Warnings.”

Wim van den Boogaard, Early Warning-Team Rijkswaterstaat

De klant

Het team Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat verkent kansen en uitdagingen die ontstaan door snelle maatschappelijke en technologische veranderingen.

Het doel

Al een aantal jaar zoekt Rijkswaterstaat naar ‘Early Warnings’: vroege signalen van verandering aan de horizon. Rijkswaterstaat vroeg Futureconsult een quick scan uit te voeren om dit instrument te verbreden en verdiepen.

De oplossing

HORIZON SCAN

Futureconsult organiseerde samen met Rijkswaterstaat een Early Warning festival waar ruim 70 professionals bij elkaar gebracht werden. Zij testen samen aanvullenden methoden en technieken. Dit festival was de eerste interdisciplinaire bijeenkomst op nationaal niveau over vroegsignaleren.

Wij werkten onder andere voor

Onze klanten

Benieuwd wat Futureconsult voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op via info@futureconsult.nl of 020 320 3100.