Ervaring

Strategic foresight bureau Futureconsult werkt al ruim 20 jaar voor overheden, profit en non-profitorganisaties.

We hebben ruim veertig gemeentelijke visietrajecten begeleid en helpen vooral organisaties die geconfronteerd worden met de maatschappelijke en organisatorische implicaties van snelle ontwikkelingen. Hieronder een greep uit onze projecten van de afgelopen jaren.

Onze projecten

Circulair gedrag

De transitie naar een circulaire economie is van groot belang om de klimaatverandering tegen te gaan en een van de transities waar ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan werkt. Het gedragsteam van het ministerie (het BIT) kijkt daarbij specifiek naar het gedrag van de individuele consument in deze transitie: hoe gedraagt de circulaire consument zich in 2050, en hoe kunnen we daar nu met ons beleid al op inspelen? Futureconsult heeft daarom drie toekomstbeelden opgesteld voor circulair consumentengedrag in 2050. Op basis van de scenario’s en omgevingsfactoren zijn transitiepaden opgesteld voor drie productgroepen. Deze paden illustreren hoe de scenario’s hun doorwerking kunnen vinden – en inspiratie kunnen bieden – voor een concrete strategie. Hier is de hele toekomstverkenning te lezen.

Drie pijlen circulaire economie
Economische visie Purmerend Beemster

Economische visie voor de nieuwe gemeente Purmerend

Vanaf begin 2022 vormen de gemeenten Beemster en Purmerend de nieuwe gemeente Purmerend. Ze wilden daarom gezamenlijk vormgeven aan hun economische ambities voor de toekomst. Beemster is een echte plattelandsgemeente en Purmerend een middelgrote stad. Hoe vullen zij elkaar aan en wat wordt hun nieuwe positie in de regio? Futureconsult hielp de gemeenten zich voor te bereiden op de economie van morgen. Aan de hand van gesprekken met de denktank, bestaande uit lokale ondernemers, inwoners, ambtenaren en raadsleden hebben we een gezamenlijke en ambitieuze economische visie opgesteld. De basis van de visie vormen drie transities of ‘switches’: de digitale switch, de circulaire switch en de switch in schaalniveau. Dit worden de kernpunten van het economische beleid van de nieuwe gemeente.

Innovatie in de ambulancezorg

De zorg en de werkomgeving in de zorg veranderen snel. Innoveren is daarom urgent en blijft belangrijk. Futureconsult kan u helpen bij het goed organiseren van innovatiekansen en -mogelijkheden. Axira is een samenwerkingsverband tussen regionale ambulanceorganisaties, zij willen gezamenlijk vernieuwing realiseren in de ambulancezorg. Futureconsult heeft samen met Axira een innovatieplatform opgezet om een methode op te bouwen die Early Warning Signals vertaalt naar innovaties, om zo blijvend te innoveren in de ambulancezorg. Een voorbeeld is het werken met ambulance-drones en effectievere samenwerking.

Ambulance drone
Coronakompas

Coronaspiegel Gemeente Amersfoort

De coronacrisis heeft grote impact op Nederland, zo ook op gemeenten. De gemeente Amersfoort vroeg zich af wat dat voor haar en haar inwoners betekende. Hoe moeten we omgaan met de effecten van de crisis op de middellange termijn? De onzekerheid over het toekomstig maatschappelijk leven was groot. Futureconsult heeft samen met de Gemeente Amersfoort scenario’s ontwikkeld om inzicht te krijgen in deze onzekerheden en om de belangrijkste beleidsopties in kaart te brengen.

Week van de Digitalisering: VolkerWessels

Wat betekent digitalisering voor de toekomst van de bouw? Tijdens de Week van de Digitalisering van VolkerWessels wilde het domein Infrastructuur daar antwoord op krijgen. Aan Futureconsult de vraag om dit proces te begeleiden. In deze week werden er scenario’s ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de digitalisering in de toekomst van de bouw. Vervolgens werd de vraag gesteld wat de impact van deze scenario’s is voor VolkerWessels en welke vroege signalen we nu al zien. Zo is VolkerWessels beter voorbereid op de toekomst.

logo VolkerWessels
Ambities GGD Haaglanden

GGD Haaglanden

De GGD Haaglanden heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een aantal interne en externe ontwikkelingen waardoor hun visie niet langer voldeed. De taken en werkwijzen moesten aangepast worden op de nieuwe werkelijkheid. Ook zijn er grotere verschillen in gezondheid en levensverwachting in Nederland. De GGD Haaglanden heeft Futureconsult gevraagd te begeleiden bij het opstellen van de nieuwe visie.

Permanent alert: Rijkswaterstaat

Samen met Rijkswaterstaat schreef Futureconsult de publicatie Permanent alert. Het team ‘strategische verkenningen’ van Rijkswaterstaat werkte al langer met de Early Warning methode. In deze publicatie wordt een methodisch kader uiteengezet over de werking van een Early Warning System. Hoe verzamel je early warnings? Hoe bepaal je de relevantie van nieuwe ontwikkelingen voor jouw organisatie? En wat doe je vervolgens met die kennis? Kortom, hoe zorg je dat je als organisatie permanent alert bent? Hier kunt u de hele publicatie lezen.

Kaft Permanent Alert
Verbeelde toekomstvisie van de Gemeente Gouda in 2030

Toekomstvisie Gemeente Gouda

De gemeente Gouda wilde haar toekomstige positie en lange termijn koers bepalen samen met inwoners, bedrijven en organisaties. Deze visie kan dienen als basis voor toekomstige strategische keuzes en handelen. Futureconsult heeft toekomstscenario’s ontwikkeld voor de gemeente Gouda om inzicht te bieden in de grote ontwikkelingen en opgaven die spelen in Gouda. Met de scenario’s zijn we het gesprek aangegaan met de inwoners, bedrijven en organisaties in Gouda. Uiteindelijk heeft Futureconsult op basis van de uitkomst van deze gesprekken een toekomstvisie voor Gouda opgesteld die door de gemeenteraad is vastgesteld.

Hartstichting

De ziektelast van patiënten met hart- en vaatziekten is hoog. De Hartstichting heeft als doel dat te verlagen. En de komende jaren komen er nog meer hart- en vaatpatiënten bij. Daarom wilde de Hartstichting samen met partners een visie op zorginnovatie ontwikkelen, om zo de zorg en processen binnen de zorg te verbeteren. Futureconsult is gevraagd dit traject te begeleiden. Samen met de Hartstichting en partners heeft Futureconsult een trendonderzoek gedaan, toekomstscenario’s opgesteld en de visie op zorginnovatie geschreven. Deze visie moet bijdragen aan het doel van de Hartstichting om de zorglast voor hart- en vaatpatiënten te verminderen.

Zone College

Zone College Zwolle

Het Zone College Zwolle is onderdeel geworden van een fusieorganisatie. Dit gaf onduidelijkheid over de eigen koers en een sterke behoefte voor een eigen verhaal. Het Zone College Zwolle wilde daarom haar missie, visie en kernwaarden verduidelijken. Futureconsult heeft het proces begeleid. De ambitie was om een toekomstgerichte en gedragen missie en visie te ontwikkelen. Het proces naar het eindproduct was daarom even belangrijk als het eindproduct zelf. Futureconsult heeft verschillende werksessies met het team en ToekomstTops met docenten en leerlingen gehouden om veel input op te halen uit de school zelf. Zo heeft het Zone College Zwolle een nieuwe toekomstgerichte en breed gedragen missie en visie.

Last-mile pakketten

Binnen de samenleving en binnen de pakkettensector zijn grote veranderingen gaande. PostNL Pakketten wilde daarom een visie voor de lange termijn: hoe spelen we in op deze veranderingen? Met speciale aandacht voor de ‘last-mile’ van pakketten. Futureconsult heeft samen met het kernteam van PostNL scenario’s voor de ‘last-mile’ ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de maatschappij en sector. Met deze scenario’s heeft PostNL meer inzicht gekregen in de strategische impact van de veranderingen.

Fiets PostNL

Specerijen

Het wereldwijde voedselsysteem verandert, onder andere door de globalisering, verduurzaming en eiwittransitie. We willen lokaler eten, maar ook eten proeven van over de hele wereld. We willen snel en makkelijk koken en tegelijkertijd ook luxer. Dit heeft grote invloed op het gebruik van specerijen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Specerijen Verenigingen gaven onze adviseurs Marlieke van Schalkwijk en Bart van Beerschoten een keynote speech over de toekomst van specerijen.

Strategische Onderwijsagenda

Het onderwijs staat voor grote maatschappelijke opgaven. Om deze complexe uitdagingen in samenwerking met alle partners binnen en buiten het onderwijsveld aan te pakken is een gezamenlijk toekomstbeeld noodzakelijk. Futureconsult is door de Gemeente Zwolle gevraagd bij het vormgeven van een strategische onderwijsagenda. Het opstellen van een strategische onderwijsagenda is het startdocument dat inspiratie en kaders biedt voor verdere samenwerking binnen het gemeentelijke- of regionale onderwijsecosysteem. Futureconsult helpt met het bundelen van de input, het modereren tijdens gesprekken en het bij elkaar brengen van de belangen.

Value proposition canvas

KAVB

Hoe ziet de toekomst van de tulpen- en narcissenteelt eruit? En welke impact hebben de verschillende toekomstscenario’s op de sector? De afgelopen jaren ging de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur met deze vragen aan de slag. Onder leiding van Futureconsult werden toekomstscenario’s opgesteld en gingen de leden in gesprek over de implicaties van de scenario’s om zo beter voorbereid te zijn op hun toekomst.

Hibin

In 2019 heeft het Netwerk van de Bouwtoelevering Hibin een nieuwe CAO opgesteld. Dit was ook het moment om een nieuwe stip op de horizon te formuleren. Onder begeleiding van Futureconsult heeft Hibin scenario’s opgesteld voor de Cao-onderhandelingen – op basis van trends en ontwikkelingen binnen en buiten de sector en keuzes waar de sector voor staat. Vervolgens werd het gesprek aangegaan over de implicaties van deze scenario’s voor de sector en de onderhandelingen.

Wij werkten onder andere voor

Benieuwd wat Futureconsult voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel 020-3203100

Contact