Over ons

Onze werkwijze en ons team

Uw toekomst centraal

Bij Futureconsult staat uw toekomst centraal. Futureconsult analyseert, ondersteunt, spiegelt, verrast en legt verbindingen. Wij zijn zowel toekomstexpert als procesmanager en werken al ruim 20 jaar voor overheden, profit en non-profitorganisaties.

Futureconsult helpt organisaties op de toekomst te anticiperen en hun eigen toekomst vorm te geven. Wij richten ons op toekomstonderzoek en toekomstrobuuste strategieontwikkeling. De presentatie en creatieve verbeelding van de toekomst helpt vastgeroeste denkpatronen van een organisatie te doorbreken. We verbreden en verdiepen de kijk van organisaties op hun toekomst.

Wij helpen uw organisatie bij de voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van een toekomstgerichte strategie. Daarnaast geven wij masterclasses en workshops over de theorie en praktijk van de toekomststrateeg.

Uitgangspunten

Samen denken en samen doen

Onze projecten komen altijd tot stand in cocreatie met onze opdrachtgever. Samen met u werken we aan de toekomst van uw organisatie. We prikkelen, bieden houvast en ondersteunen waar nodig, maar willen vooral binnen uw team en organisatie het vermogen ontwikkelen om zelf op de toekomst te kunnen anticiperen.

Eerlijk over onzekerheid

Onzekerheid is altijd het vertrekpunt bij een toekomststrategie. Wij bieden geen deterministische, cijfermatige toekomstbeelden, wij bieden inzicht in onzekerheid en maken onzekerheden hiermee beheersbaar.

Gedragen beslissingen

Onze werkvormen bieden de mogelijkheid om interne en externe stakeholders te betrekken bij het vormen van een toekomstgerichte strategie.

Maak kennis met ons team

Directeur Jan Nekkers

Jan Nekkers

Directeur | Futuroloog | Future strategist

Jan Nekkers is de oprichter van Futureconsult. Zijn uitgangspunt is dat de toekomst onvoorspelbaar is, maar dat je wel degelijk zinvol over de toekomst kunt spreken. Jan is futuroloog en als gastdocent verbonden aan o.a. Universiteit van Amsterdam en Nyenrode Business Universiteit.
Adviseur Zsa Zsa Balian

Zsa Zsa Balian

Senior adviseur | Future strategist

Zsa Zsa zet zich in om ideeën, keuzes en oplossingen toekomstbestendig te maken. Vaste denkpatronen loslaten staat daarbij centraal. Door haar open en betrokken houding en een scherp oog voor belangen en posities weet zij draagvlak te creëren voor toekomstgerichte strategie.  Zsa Zsa begeleidt bij Futureconsult innovatieprojecten, (gemeentelijke) visietrajecten en ze werkt voor diverse opdrachtgevers.

Adviseur Loulou Nekkers

Loulou Nekkers

Senior adviseur | Future strategist

Loulou is een veelzijdige adviseur met een creatieve blik. Zij maakt de toekomst tastbaar voor organisaties en vindt het belangrijk om mensen en groepen mee te nemen in het denken over de toekomst. Haar ervaring uit de tijd dat zij voor de klas stond zet zij regelmatig in om ook jongeren te betrekken bij het vormgeven van de toekomst. Bij Futureconsult adviseert Loulou onder meer diverse overheden en onderwijsinstellingen.

Adviseur Bart van Beerschoten

Bart van Beerschoten

Adviseur | Future strategist

Bart zet zich vanuit zijn interesses voor geschiedenis, stedelijke ontwikkeling en beleidsontwikkeling in voor toekomstgerichte (overheids)organisaties. Met zijn achtergrond in Europese Studies kijkt hij met een brede en open blik naar zaken, en legt hij verbanden tussen uiteenlopende visies.
Adviseur Jelle Schellekens

Jelle Schellekens

Adviseur | Future strategist

Vanuit zijn brede maatschappelijke interesse en kritische blik op het verleden denkt Jelle graag mee aan de nieuwe mogelijkheden van de toekomst. Met een vlotte pen weet hij moeilijke vraagstukken te vertalen tot bruikbare informatie, en zo samen met bedrijven en organisaties vorm te geven aan hun toekomststrategie.

adviseur Aileen Schuurmans

Aileen Schuurmans

Adviseur | Future strategist

Aileen heeft als creatieve denker een fijn oog voor strategie, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale verhoudingen. Ze is van mening dat een goed advies pas echt tot stand kan komen als iedereen gehoord wordt. Vanuit haar interdisciplinaire achtergrond in internationale betrekkingen, psychologie en sociale wetenschappen zet zij zich bij Futureconsult in voor diverse opdrachtgevers.

Willem Flinterman

Adviseur | Future strategist

Als gepromoveerd historicus met een bio-circulaire startup, heeft Willem een nadrukkelijk interdisciplinair profiel. Met zijn brede ervaring en gemixte skill-set zet hij zich binnen Futureconsult in bij het verkennen van prikkelende vergezichten, zoals bijvoorbeeld op de ontwikkeling van ons voedselsysteem of de circulaire economie. Hij wil bij het in kaart brengen van de toekomst de huidige belemmerende hokjes en labels wegnemen.

Max Littel

Junior Adviseur

Met kennis van politicologie en statistiek weet Max verbanden te leggen tussen verleden, heden en toekomst. Hij identificeert belangen en trends door middel van sociaalwetenschappelijk onderzoek en weet op basis daarvan een strategie te formuleren. Naast zijn werkzaamheden bij Futureconsult studeert Max politicologie in Amsterdam.
operations manager Esther Kiemel

Esther Kiemel

Operations Manager

Met enthousiasme en gedrevenheid zet Esther zich in. Ze is voornamelijk verantwoordelijk voor de primaire processen binnen Futureconsult en ondersteunt de adviseurs waar nodig. Momenteel studeert ze aan de Universiteit van Amsterdam. Daar volgt ze de bachelor Communicatiewetenschap.

Associates

Peter van der Wel

Associate

Peter van der Wel houdt van de toekomst. Hij spreekt al meer dan 20 jaar op congressen, seminars en andere bijeenkomsten over de toekomst. Als futuroloog, econoom en topspreker levert hij inspirerende en verrassende lezingen en presentaties. Peter heeft gewerkt voor vele grote multinationals, midden- en kleinbedrijf, not-for-profits en vele overheden zowel lokaal als nationaal en internationaal.

Wim Derksen

Associate

Prof. Dr. Wim Derksen is zelfstandig adviseur voor de overheid. Een belangrijk deel van zijn werk richt zich op onderwijs ten behoeve van departementen en gemeenten. Samen met Karen Ephraim ontwikkelt hij masterclasses en leergangen op het grensvlak van kennis en beleid. Daarbij put hij uit zijn jarenlange ervaring binnen overheid en wetenschap.

Partners

Futureconsult kent een breed netwerk, afhankelijk van de case werken wij samen met onder andere: