Visieontwikkeling

U wilt een gedragen visie ontwikkelen gericht op de toekomst, maar met oog voor het heden

Een visie geeft antwoord op twee vragen: waar staan we voor? En waar gaan we voor? Een goede visie geeft energie aan uw organisatie en enthousiasmeert uw collega’s. Om de belangrijkste strategische keuzes die aan de orde zijn te kunnen bespreken, maakt Futureconsult bij een visieontwikkeling vaak gebruik van scenarioplanning. Scenario’s verbeelden dan de consequenties van de meest impactrijke keuzes en maken zo een goed geïnformeerd, strategisch gesprek over de keuzeruimten van een organisatie mogelijk.

We werken altijd in cocreatie met onze opdrachtgevers en hebben veel ervaring met het begeleiden van participatiebijeenkomsten en stakeholdersessies. Zo ontstaat draagvlak en enthousiasme om de visie tot stand te brengen. 

We voerden visietrajecten uit voor onder andere de GGD Haaglanden, het Zone College en de Gemeenten Purmerend, Zwolle, Eemnes.

Visieontwikkeling in cocreatie

Stappenplan van ontwikkeling van een visie. 1. Voorbereiding > 2. Verkenning > 3. Verbeelding > 4. Vertaling naar visie

Om eigenaarschap te creëren binnen én buiten een organisatie bij de totstandkoming van de visie werken we altijd in cocreatie met onze opdrachtgevers. We werken volgens de volgende vier stappen:

Voorbereiding

Wat is het doel van het traject?

Verkenning

Wat is de huidige situatie en wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen die op de organisatie afkomen?

Verbeelding van de toekomst

Hoe ziet de mogelijke toekomst eruit en wat betekent dat voor de organisatie?

Vertaling naar visie

Wat is de visie op de toekomst en wat zijn de strategische keuzes die daarom vandaag gemaakt moeten worden?

wijzer in de toekomst, visie op visie, permanent alert

Visie op Visie

Met het opstellen van hun visie met behulp van toekomstscenario’s. In het handboek Visie op Visie gaan we in op de essentiële onderdelen van het opstellen van een toekomstvisie. Bestel ons handboek via info@futureconsult.nl of bel 020-3203100. 

Onze ervaring

Toekomstvisie Gemeente Gouda

De gemeente Gouda wilde haar toekomstige positie en lange termijn koers voor het jaar 2030 bepalen samen met inwoners, bedrijven en organisaties. Deze visie kan dienen als basis voor toekomstige strategische keuzes en handelen. Futureconsult heeft beeldende toekomstscenario’s ontwikkeld voor de gemeente Gouda om inzicht te bieden in de grote ontwikkelingen en opgaven die spelen in Gouda. Met de scenario’s in de vorm van animaties en praatplaten zijn we het gesprek aangegaan met de inwoners, bedrijven en organisaties in Gouda. Uiteindelijk heeft Futureconsult op basis van de uitkomst van deze gesprekken een toekomstvisie voor Gouda opgesteld die door de gemeenteraad is vastgesteld.
Lees hier de gehele visie.

"We wilden een visie die tot stand kwam met zoveel mogelijk inbreng vanuit de stad zelf. Het traject was zeer inspirerend en heeft geleid tot een visie die een duidelijke richting geeft.”

Corine Dijkstra

Wethouder gemeente Gouda
bestuurlijk opdrachtgever Toekomstvisie Gouda 2030

Benieuwd wat Futureconsult voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel 020-3203100

Contact