Bij Futureconsult onderscheiden we vier stappen om tot scenario’s te komen.

  1. Fase 1 is de voorbereiding. Dat klinkt nog niet zo spannend, maar is daarentegen wel een belangrijke fase. Hierin bepaalt u het doel en scope van het traject.
  2. Als dat bepaald is gaat u verder naar fase 2: de verkenning. In deze fase gaat u uw eigen organisatie en de contextuele omgeving ‘verkennen’.
  3. Vervolgens gaan de we deze ontwikkelingen duiden, dat gebeurt in fase 3. Hoe ziet de mogelijke toekomst eruit?
  4. In de laatste fase (4), gaan we aan de slag met de scenario’s: wat betekenen de scenario’s voor de organisatie?


Futureconsult is van mening dat er veel kennis in een organisatie zit en vindt het daarom belangrijk gedurende alle fases verschillende lagen van de organisatie mee te nemen. Zo krijgen we niet alleen zeer complete scenario’s, maar is het ook een gedragen traject.