Er zijn meerdere situaties waarin scenario’s goed van pas kunnen komen. In het bijzonder zijn dit de volgende momenten:

  • Als de toekomst zo onzeker is dat u geen goede voorspellingen kunt doen.
  • Als er nieuwe impactvolle ontwikkelingen op uw organisatie afkomen waarvan u niet goed weet hoe die aan te pakken.
  • Als u keuzes moet gaan maken maar die keuzes zijn zo weinig uitgekristalliseerd dat u meerdere gewenste toekomsten voor ogen moet zien.
  • Als de meningen over de mogelijke keuzes zo verdeeld zijn dat u niet tot overeenstemming kunt komen.

In deze situaties kunt u scenario’s goed gebruiken om verschillende mogelijke toekomsten tastbaar te maken en het gesprek erover te kunnen voeren. Wij gaan er ook met u over in gesprek via info@futureconsult.nl of 020-3203100.