Doelscenario’s behandelen de toekomst die u zelf maakt, hier staan eigen keuzes en dilemma’s centraal. Soms liggen deze dilemma’s al duidelijk op tafel, soms is het nodig eerst inzicht te krijgen in de mogelijke keuzes die voorliggen. Doelscenario’s kunnen hiervoor goed gebruikt worden. De scenario’s laten de gevolgen zien van de samenhang van de meest fundamentele keuzes. Door middel van deze verhalende toekomstbeelden kunt u zich inleven in de gevolgen van de gevolgen voor uw organisatie. In tegenstelling tot omgevingsscenario’s kunt u hier wel kiezen tussen de scenario’s, of verschillende elementen uit verschillende scenario’s combineren tot één droomscenario. Hieronder is een voorbeeld te zien van een assenkruis van doelscenario’s.