News

Politiek: graag visie op een digitale overheid

De overheid en ICT: niet echt een gelukkig huwelijk. In 2014 concludeerde de tijdelijke commissie ICT dat de overheid j...

Bonifatiusschool bouwt het Haaksbergen van 2030

Bonifatiusschool bouwt het Haaksbergen van 2030. Groep 8 geeft zijn toekomstvisie. door Betty Morsinkhof De gemeen...

klanten over futureconsult

Wilfred Smith, Alliander

"Nieuwe speerpunten voor innovatie vind je alleen door naar de toekomst te kijken"