De lokale economie van morgen – een toekomstgerichte economische visie voor gemeenten

14 april 2021

Economische visie Purmerend-Beemster

Hoe bereid je een gemeente voor op die economie van morgen? Niemand weet precies hoe de economie van de toekomst eruit ziet. Maar wel hebben we zicht op belangrijke transities die de (lokale) economie ingrijpend kunnen gaan veranderen. We hielpen de nieuwe gemeente Purmerend – de fusie van gemeenten Beemster en Purmerend, die in januari 2022 ingaat – om een gezamenlijke, ambitieuze economische visie op te stellen. Aan de basis van deze visie liggen drie transities, wij noemen ze ‘switches’, die een belangrijke rol gaan spelen in de economie van de toekomst.

Digitale switch

In het afgelopen jaar is de transitie naar een digitale economie in een stroomversnelling geraakt. Vergaderen, onderwijs en uit eten: alles gaat digitaal. Dat vraagt veel van mkb-ondernemers: consumenten stellen steeds hogere eisen aan digitale service en bereikbaarheid. En dat vraagt dus ook vooral om investering in onderwijs om de digitale switch mogelijk te maken – voor alle ondernemende generaties.

Circulaire switch

Zonnepanelen op het dak zijn niet genoeg. De nationale ambities op duurzame energie en een circulaire economie zijn fors. Maar tussen de huidige realiteit van ondernemers en gemeenten en de nationale ambities zit een groot gat. De sterke sectoren in de lokale economie verdienen extra aandacht in een visie op de lokale economie: hoe kunnen ondernemers, gemeente en onderwijs elkaar versterken om de circulaire switch stap voor stap dichterbij te brengen? En de oplossing ligt ook bij de koplopers: geef hen een podium en maak het makkelijk om van elkaar te leren. Gewoon, door (digitaal) bij elkaar binnen te kijken, en door ondernemers uit verschillende sectoren te koppelen.

Switch in schaalniveau: lokaler én grootschaliger

Het lijkt een tegenstelling – lokaal én grootschalig. Maar we zien hoe deze twee trends zich naast elkaar ontwikkelen. Aan de ene kant vragen mensen steeds meer om lokaal geproduceerde producten, van voedsel tot meubels. En brengen zij ook meer tijd door vlakbij huis: een – mogelijk blijvend – gevolg van corona. Dat biedt kansen voor lokaal geworteld ondernemerschap. Aan de andere kant moeten ondernemers veel scherper concurreren: online is de hele wereld dichtbij en de ‘revieweconomie’ kan een ondernemer online maken of breken. Bovendien worden (arbeidsmarkt)regio’s steeds belangrijker als schaalniveau – of het nu gaat om economische ambities, om scholing of investeringen in (digitale) bereikbaarheid en mobiliteit.

Drie tips voor gemeenten die een economische visie (gaan) ontwikkelen

Dit zijn onze drie tips om de lokale economie klaar te maken voor de toekomst:

  1. Speel tijdig in op economische switches. Een toekomstbestendige economie is er eentje waarin vooruit gekeken wordt. Sommige ontwikkelingen lijken nu nog ver weg, maar de keuzes die we nu maken vormen ook die toekomst.
  2. Investeer in mensen. Investeer in mensen om een beweging op gang te brengen. Betrek ondernemers, inwoners, vrijwilligers en verenigingen. En realiseer je: economie gaat over welzijn in brede zin en is meer dan welvaart en werkgelegenheid.
  3. Durf te kiezen voor een unieke profilering. Niet elke sector in de gemeente hoeft te worden genoemd in een visie. Organiseer je liever in sterke economische clusters of in gedeelde economische opgaven om aan de slag te gaan.

Meer weten over het opstellen van een toekomstgerichte economische visie? Neem contact met ons op voor meer informatie: info@futureconsult.nl.