Perspectief wisselen

4 juli 2022

Als organisatie of branche zit je vaak gevangen in bepaalde denkpatronen, zeker als het om uitdagingen gaat. Iedere keer dat het probleem besproken wordt, komen dezelfde oplossingen of suggesties op tafel. Tijdens een workshop perspectief wisselen wordt de deelnemer uitgedaagd de standaardoplossing los te laten en een uitdaging vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Het is een sessie waarin door middel van verschillende werkvormen de creatieve geest gestimuleerd wordt om nieuw licht te werpen op uitdagingen die voorliggen.

De workshop bestaat uit twee delen. Het eerste deel is reframing. Reframing is een methodiek die het dominante denken doorbreekt en aannames actief bevraagt. Het zet aan tot reflectie en stimuleert het denken buiten de gebaande paden. Het tweede deel is de innovatiebootcamp. Tijdens deze bootcamp werken deelnemers in subgroepen op interactieve en creatieve wijze gestructureerd naar concrete resultaten toe.

Perspectief wisseling

Reframing

In het eerste deel gaan deelnemers aan de slag met de methodiek reframing. Dit onderdeel draait om het prikkelen van het denken en het aanboren van de creativiteit en minder om het eindresultaat. Iedereen heeft aannames – maar wat gebeurt er als je deze aannames radicaal omdraait?

Tijdens een sessie met zorgmedewerkers werd bijvoorbeeld nagedacht over het begeleiden van studenten. Het probleem in de zorg is dat er te weinig handen aan het bed zijn en het dus haast onmogelijk is om nieuw personeel of studenten te begeleiden. Er werd vanuit gegaan dat begeleiding altijd door zorgpersoneel gedaan moest worden.

Innovatiebootcamp

De innovatiebootcamp bestaat uit meerdere rondes, waarbij iedere ronde een andere werkwijze centraal staat:

Trendmapping: aan de hand van 10 trendkaarten kijken deelnemers opnieuw naar de uitdaging die voorligt. Zij vragen zich af: wat verandert er als we de kansen van deze trend ten volle benutten?

Heldenmethodiek: de deelnemers kiezen hier steeds een andere bril om naar het probleem te kijken, hoe zou bijvoorbeeld Elon Musk dit probleem aanvliegen?

Meest radicale scenario: in deze werkvorm wordt uitgegaan van het meest radicale scenario rondom het vraagstuk: hoe kunnen we die ideeën nu al gebruiken?

Tijdens de innovatiebootcamp met zorgmedewerkers werden nieuwe concepten bedacht, zoals de patiënt begeleidt de student of begeleiding vindt plaats vanuit een controlekamer. Met een GoPro camera kan bijvoorbeeld één begeleider via beeldschermen meerdere studenten begeleiden. Op het moment dat er een vraag is of een specifieke handeling verricht moet worden kan de begeleider door middel van het monitoringssysteem instructies geven.

Meer weten over onze workshop perspectief wisselen? Of zelf met uw organisatie vrijdenken? Neem dan contact met ons op via info@futureconsult.nl of bel 020-3203100.