De toekomst door AI

21 december 2022

Man kijkt uit over een AI stad

Afgelopen tijd is het online programma ChatGPT1 op sociale media erg populair geworden. De tool genereert op basis van een vraag gehele artikels, biografieën en complete essays. Allemaal met behulp van kunstmatige intelligentie (KI of AI).

Wat is AI?

AI laat computerprogramma’s taken uitvoeren die normaal uitgevoerd worden door mensen. Op basis van enorme hoeveelheden openbare informatie leert het programma wat een goede tekst is. Door het zelflerende vermogen van de tool kan het zo logisch redeneren en (nieuwe) kloppende teksten genereren. AI – en dus ook dit programma – blijft zich in een razend tempo ontwikkelen. Hier kunnen we de komende jaren veel van verwachten.

Nieuwsgierig als wij zijn naar alles wat met de toekomst te maken heeft, nam Futureconsult de proef op de som en probeerden we de tool uit. Normaal gesproken werken we in co-creatie met onze opdrachtgevers om tot gedegen en gedragen scenario’s te komen. Dit keer gaven we ons werk uit handen en vroegen we ChatGPT een toekomstscenario te schetsen. Laten we aan het eind van dit toch wel turbulente jaar eens vooruitkijken: hoe ziet Nederland er in 2030 uit? We vroegen de tool vier toekomstscenario’s te schetsen.

Ons gesprek met ChatGPT

Hoe ziet Nederland er in het jaar 2030 uit? Schets vier toekomstscenario’s alsof het 2030 is.

“Scenario 1: Nederland als energieleider

In 2030 is Nederland een wereldleider op het gebied van duurzame energie. Het land heeft zijn doelen op het gebied van het terugdringen van CO2-uitstoot ruimschoots gehaald en is vrijwel volledig afhankelijk van hernieuwbare energiebronnen. Zonne-energie, windenergie en waterkracht spelen een belangrijke rol in de Nederlandse energievoorziening. Elektrisch vervoer is de norm geworden en er zijn tal van openbare laadpunten beschikbaar. Nederland is ook actief betrokken bij het exporteren van duurzame energie-expertise en -technologie naar andere landen.

Scenario 2: Nederland als technologisch centrum

In 2030 is Nederland een belangrijk centrum voor technologie en innovatie geworden. Het land staat bekend om zijn toonaangevende onderzoeksinstellingen en universiteiten en heeft een bloeiende start-up scene. Er zijn veel banen in de technologie- en innovatiesector en de Nederlandse economie groeit snel dankzij de investeringen in deze sectoren. De overheid stimuleert ook het gebruik van digitale technologieën in verschillende sectoren, zoals de zorg, transport en landbouw.

Scenario 3: Nederland als land van biodiversiteit

In 2030 is Nederland een land waar biodiversiteit hoog op de agenda staat. Er zijn tal van initiatieven om het milieu te beschermen en te verbeteren, zoals het terugbrengen van bijen en andere bestuivende insecten, het behoud van natuurgebieden en het bevorderen van duurzame landbouw. De overheid en de bevolking zijn zich steeds meer bewust van het belang van biodiversiteit en het behoud van ecosysteemdiensten. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal natuurgebieden en een vermindering van de landbouwgrond.

Scenario 4: Nederland als multiculturele samenleving

In 2030 is Nederland een land waar mensen van verschillende culturen en achtergronden samenleven en samenwerken. De overheid heeft maatregelen genomen om discriminatie en ongelijkheid aan te pakken en er is een sterke focus op diversiteit en inclusie. Er zijn tal van initiatieven om mensen uit verschillende culturen te betrekken bij de samenleving, zoals taalcursussen en integratieprogramma’s. Het land heeft ook een diversiteit aan religies en levensopvattingen, wat leidt tot een rijke en cultureel diverse samenleving. De multiculturele samenleving heeft ook geleid tot een diversiteit aan voedsel en feestdagen die gevierd worden. Er zijn tal van internationale restaurants en markten waar mensen van verschillende culturen samenkomen om te genieten van elkaars culinaire tradities. Het land heeft ook een rijke en diverse kunst- en muziekscene, met optredens en festivals die zijn geïnspireerd door verschillende culturen. In het algemeen is Nederland in 2030 een land waar mensen van verschillende culturen en achtergronden samenleven en samenwerken in harmonie en respect voor elkaar.”

___

Opvallend is dat ChatGPT de scenario’s gebaseerd heeft op actuele ontwikkelingen en deze doortrekt naar de toekomst. Dit zijn ontwikkelingen zoals het diverser worden van de Nederlandse samenleving, de aandacht voor biodiversiteit en de energiecrisis. Het programma houdt niet rekening met eventuele ‘wilde cards’ – impactrijke maar zeer onverwachte ontwikkelingen. We vroegen waarop het programma de scenario’s heeft gebaseerd:

“De scenario’s die ik heb beschreven zijn fictief en zijn niet gebaseerd op specifieke ontwikkelingen of gebeurtenissen. Ze zijn bedoeld als voorbeelden van mogelijke toekomstige ontwikkelingen die Nederland in 2030 zou kunnen ervaren.”

Het programma geeft dus aan dat de scenario’s geen voorspellingen zijn, ze geven verschillende toekomstbeelden weer. We vroegen nog even verder:

Wat zijn impactrijke ontwikkelingen die je hebt gebruikt om tot deze scenario’s te komen?

“Er zijn enkele impactrijke ontwikkelingen die ik heb meegenomen in het maken van deze scenario’s. Zo zou een toenemende focus op duurzame energie en biodiversiteit kunnen leiden tot Nederland als energieleider en land van biodiversiteit. Ook het toenemende belang van technologie en innovatie in de huidige tijd kan leiden tot Nederland als technologisch centrum in 2030. En de huidige trend naar een meer diverse en inclusieve samenleving kan leiden tot Nederland als multiculturele samenleving in 2030. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van impactrijke ontwikkelingen die ik heb meegenomen bij het maken van deze scenario’s.”

___

ChatGPT heeft de scenario’s dus gebaseerd op bestaande trends en ontwikkelingen die op dit moment in Nederland het nieuws domineren. Dagelijks kan je lezen over de stikstof- en biodiversiteitscrisis in Nederland, de energietransitie, technologische ontwikkelingen en problemen in de samenleving. De scenario’s die op deze ontwikkelingen gebaseerd zijn sluiten elkaar niet per definitie uit. Ze beschrijven elk een bepaald aspect in Nederland. De onderwerpen kunnen zich dus naast elkaar en gelijktijdig ontwikkelen. Wel valt het op dat de AI-bot deze trends – die nu vooral negatief in het nieuws zijn – op een positieve manier heeft ge-extraheert naar de toekomst. Het zou daarom interessant zijn om te weten waarop de bot zijn scenario’s heeft gebaseerd. Het wil echter geen uitsluitsel geven over zijn gebruikte bronnen: “de ontwikkelingen zijn gebaseerd op huidige trends en discussies die plaatsvinden in Nederland en wereldwijd.”

Hoe verder?

Het scenario van ChatGPT geeft een interessant inkijkje in wat voor beeld een AI-computerprogramma kan genereren over het jaar 2030 op basis van openbare data en informatie. Het weet wat nu speelt en welke impact deze trends en ontwikkelingen kunnen hebben op de toekomst. Maar op dit moment hebben we geen inzicht in welke data en informatie er gebruikt wordt. En moet de juiste data beschikbaar zijn. Toen we bijvoorbeeld iets vroegen over de gemeente Gennep, meende de tool dat deze gemeente in de provincie Noord-Brabant ligt. Terwijl Gennep toch echt onderdeel vormt van de provincie Limburg.

En wat betekent dit voor Futureconsult? Hebben wij in 2030 nog wel werk? Gelukkig zag ChatGPT de toekomst van Futureconsult rooskleurig in:

“In 2030 is Futureconsult een toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzame ontwikkeling en innovatie. Het bedrijf is gespecialiseerd in het bieden van advies aan overheden, bedrijven en organisaties over hoe ze duurzame doelstellingen kunnen behalen.

Futureconsult heeft een team van experts op het gebied van duurzame energie, biodiversiteit, klimaatadaptatie, circulariteit en andere relevante onderwerpen. Het bedrijf werkt nauw samen met universiteiten en onderzoeksinstellingen en heeft een uitgebreid netwerk van partners in de industrie en het bedrijfsleven.

Het bedrijf heeft een aantal succesvolle projecten afgerond, waaronder het helpen van een stad om haar CO2-uitstoot te verminderen door middel van het implementeren van duurzame energie-infrastructuur en het adviseren van een bedrijf over hoe het zijn productieproces kan verduurzamen. Futureconsult staat bekend om zijn hoogwaardige adviesdiensten en zijn commitment om duurzame oplossingen te bieden voor de uitdagingen waar de samenleving voor staat. Het bedrijf heeft een uitstekende reputatie en is de vraag naar zijn diensten blijft groeien.”

Zelf aan de slag om de toekomst op een zinvolle en gestructureerde manier samen met uw organisatie te verkennen? Neem dan contact op met Futureconsult via info@futureconsult.nl of bel 020-3203100.

___

[1] https://chat.openai.com/auth/login

Afbeelding: Peera – Adobe Stock