Trend Toolbox: Cross Cultural Analysis

14 september 2023

een abstracte weergave van een trendcartogram

De wereld om ons heen verandert voortdurend, het is aan trendonderzoekers om die veranderingen te begrijpen en te benoemen. Maar hoe krijgen ze inzicht in de trends die zich ontvouwen? De Trend Toolbox is voor iedereen die wil begrijpen hoe trends onze wereld veranderen. In deze blog gaan we dieper in op de trendmethode Cross Cultural Analysis.

Deze aanpak helpt bij het analyseren van trends door niet alleen te kijken naar wat er gebeurt in onze eigen omgeving, maar ook door te zoeken naar signalen van verandering in andere culturen en sectoren. Het stelt ons in staat om de drijfveren, behoeften en verschuivingen in waarden te begrijpen die momenteel plaatsvinden. Laten we eens duiken in deze methodologie die de deur opent naar een bredere en diepere trendanalyse.

Cross Cultural Analysis: de sleutel tot trendanalyse

De vijf vragen van verandering

Cross Cultural Analysis bestaat uit vijf essentiële onderdelen die elk als vraag kunnen worden geformuleerd:

  • de trend: Wat betekent de trend en hoe noemen we deze?
  • signalen: Waar zien we voorbeelden van de trend?
  • innovators: Wie zijn bezig met de trend?
  • trendtoekomst: Wat als deze trend de toekomst bepaalt?
  • trendcontext: Waarom is deze trend relevant?

Laten we deze onderdelen verkennen.

Signalen: de eerste stap naar inzicht

De eerste vraag die we moeten beantwoorden, is waar we veranderingssignalen in de samenleving kunnen vinden en hoe we een trend kunnen duiden. Trendonderzoekers moeten als sponsen fungeren, constant op zoek naar informatie in verschillende bronnen, zoals tijdschriften, boeken, blogs, en sociale media. Ze moeten een breed scala aan bronnen volgen, van Instagram-accounts tot design-tijdschriften en zelfs trending topics op platforms zoals Reddit. Deze diversiteit aan bronnen stelt hen in staat om een schat aan informatie op te nemen en verder te analyseren.

In de analysefase clusteren trendonderzoekers de signalen op basis van overeenkomstige waarden. Signalen kunnen variëren van producten en diensten tot innovatieve concepten. Door de achterliggende waarden van deze signalen te begrijpen, kunnen we inzicht krijgen in de aard van de verandering. Bijvoorbeeld, als we zien dat mensen meer waarde hechten aan natuurherstel en balans, begrijpen we dat er een mogelijke verschuiving plaatsvindt in hoe we ons tot de natuur verhouden.

Een abstracte weergave van trendcartogram

Het trendcluster: het definiëren van de trend

Om een trend te begrijpen, clusteren we de waarden die voortkomen uit de signalen. Dit cluster krijgt een naam en wordt de trend genoemd. De naam van de trend wordt meestal aangevuld met een ondertitel om duidelijker te maken waar de trend specifiek over gaat. Door deze clustering kunnen we trends nauwkeurig identificeren en beschrijven, zoals het trendcluster “Herwilderen: Terug naar de wildheid van mens, dier en natuur,” dat duidt op een heropleving/herwaardering van de band tussen mens en natuur.

De trendcontext: het waarom van de trend

Nu we de trend een naam hebben gegeven en beschreven, is het tijd om de context ervan te begrijpen. Waarom is deze trend relevant? We kijken naar de innovators die al bezig zijn met de trend en proberen te begrijpen waarom deze verandering zich nu voordoet. We onderzoeken ook of de trend verband houdt met andere trends en hoe grote veranderingen van invloed zijn op deze trend. Dit vereist het gebruik van verschillende bronnen, zoals boeken, experts en wetenschappelijke publicaties.

De trendtoekomst: het verkennen van mogelijkheden

De laatste stap in trendanalyse is het beantwoorden van de ‘What if’-vraag. Wat als deze trend de toekomst wordt? Hier kunnen we creatief worden en scenarioverhalen schrijven of persona’s creëren die ons laten zien hoe de wereld eruit zou kunnen zien als de trend doorzet.

een abstracte weergave van een trendcartogram

Tool

Cross Cultural Analysis is een krachtige tool die trendonderzoekers helpt om de veranderende wereld om ons heen te begrijpen. Door te kijken naar signalen van verandering in verschillende culturen en sectoren kunnen we diepgaand inzicht krijgen in de drijfveren achter deze trends. Het stelt ons in staat om de toekomst te verkennen en te begrijpen hoe onze wereld zou kunnen evolueren.

Meer weten over onze trend toolbox, Cross Cultural Analysis of trendonderzoek of werken met de toekomst? Futureconsult biedt hiervoor diverse methoden aan, zodat organisaties zichzelf op deze onzekere toekomst kunnen voorbereiden.

Neem contact met ons op via info@futureconsult.nl of bel 020-3203100 voor meer informatie.