Een zorgwekkend scenario

12 maart 2019

Zeeland is veroverd op het water, maar in Zeeland leeft het debat over het water niet meer. Zeespiegelspecialisten waarschuwen dat de stijging van de zeespiegel sneller gaat dan we denken en dat we een terugtrekken uit de laaggelegen delen van Nederland moeten overwegen[1]. Juist Zeeland moet het gesprek over haar verre toekomst nu al voeren, maar in de Zeeuwse kieswijzer voor de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart is geen enkele stelling opgenomen over het stijgende water.

De toekomstvisies van verschillende Zeeuwse gemeenten gaan over alles behalve het water. Bewoners uitten zorgen over de vergrijzende bevolking, het verdwijnen van voorzieningen en de bereikbaarheid. En misschien wel de grootste zorg op dit moment: in 2018 telde Zeeland 17 miljoen toeristische overnachtingen[2]. Hoe gaan de kleine gemeenschappen om met die massale toestroom van toeristen?

Klimaatverandering en klimaatadaptatie zijn bijzaak. Jongeren kennen de Watersnoodramp van 1953 alleen nog van de verhalen. Het gevoel heerst dat zo´n ramp niet gauw weer zal gebeuren. Maar de stijging van de zeespiegel kan wel eens veel sneller en hoger zijn dan we tot nu toe dachten. De VPRO Tegenlicht documentaire ‘Verovering van de Noordpool’ bracht de gevolgen van klimaatverandering in het Noordpoolgebied in beeld[3]. Wanneer de Noordpool in 2030 ijsvrij wordt, komt de opwarming van de aarde in een stroomversnelling en zal de zeespiegel nog meer stijgen.

De zeespiegelspecialisten vragen zich af of wonen onder zeeniveau nog wel verantwoord is. Zij hebben toekomstscenario’s opgesteld waarin we ons terugtrekken uit de laaggelegen delen van Nederland. De Zandstad op de Veluwe in plaats van de Randstad, het land wordt teruggegeven aan de natuur. Blijven in het laaggelegen land is een mogelijkheid, maar het verhogen en verbreden van de dijken maakt het achterland alleen maar lager en daardoor nog kwetsbaarder.

Zeeland moet de volgende strijd tegen het water niet verliezen. Maar wanneer Zeeland nu niet het debat over de houdbaarheid van leven onder de zeespiegel voert, loopt zij het risico dat prioriteit wordt gegeven aan het beschermen van de dichtbevolkte gebieden in de Randstad.

Benieuwd wat Futureconsult voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op via info@futureconsult.nl.

BRONNEN

[1] https://www.vn.nl/zeespiegelstijging-plan-b/
[2] https://nos.nl/artikel/2273729-je-ziet-in-domburg-echt-ieder-weekend-toeristen-het-hele-jaar-door.html
[3] https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2018-2019/Verovering-van-de-Noordpool.html