Participatie in visietrajecten: de toekomstestafette

30 november 2023

Toekomstestafette Midden-Delfland

Elk goed visietraject vereist participatie van betrokkenen. Zo’n visie is immers van en voor de gemeenschap. Het betrekken van burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en anderen is hiervoor essentieel. Om grote betrokkenheid te creëren heeft Futureconsult verschillende en creatieve participatiemethoden – waaronder methoden om een bepaalde doelgroepen te bereiken. Zo schreven we eerder al over het betrekken van jongeren. Deze keer: de toekomstestafette.

Midden-Delfland

Futureconsult heeft al voor verschillende gemeenten een toekomstestafette georganiseerd in een visietraject. Recentelijk bijvoorbeeld voor de toekomstvisie van de gemeente Midden-Delfland. Deze is specifiek gericht op ondernemers en maatschappelijke organisaties. Door middel van de estafette komen deelnemers met elkaar in contact. Ze bespreken samen hun droom voor de gemeente en hoe hun organisaties kunnen helpen die droom te realiseren.

Toekomstestafette Midden-Delfland

Zo verwoorde een deelnemer aan de estafette in Midden-Delfalnd zijn droom als volgt: “Mijn droom voor Midden-Delfland in 2050 is een gemeente waar mensen kunnen genieten van rust en groen en waar oprechte aandacht voor elkaar is.”  Hiervoor zet de deelnemer zich graag in voor de gemeenschap in Midden-Delfland, zodat iedereen mee kan (blijven) doen in de gemeente.

Betrokkenheid

Door de estafette al vroeg in het traject te starten, krijg je snel betrokkenheid bij de op te stellen toekomstvisie. De estafette is niet alleen belangrijk voor de verbinding tussen betrokkenen, maar biedt ook bekendheid aan het visietraject. Zo kan het zorgen voor nog grotere betrokkenheid, denk aan inwoners en ondernemers, bij het opstellen van de toekomstvisie. Mensen worden zo op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om mee te denken aan de toekomst van hun gemeente. Door gebruik te maken van verschillende en creatieve manieren om participatie aan te moedigen krijgt iedereen die mee wil denken aan de toekomst van de gemeente de kans om dat daadwerkelijk te doen.

Wilt u meer weten over visietrajecten of het creëren van betrokkenheid bij uw toekomstvisie? Neem dan contact met ons op via info@futureconsult.nl of bel 020-3203100.