De toekomst is ook terugkijken: een terugblik op 2023

21 december 2023

verbeelding van de mogelijke toekomst van een publiek platform

Wanneer je naar de toekomst wilt kijken is het belangrijk om ook terug te kijken, naar wat er al gedaan is. In deze blog blikken wij terug op 2023: wat zijn onze meest memorabele momenten van dit jaar?

We werkten aan veel verschillende projecten, met verschillende methoden en onderwerpen. Zo experimenteerde Bodil Jurg samen met de Provincie Zuid-Holland en Noelle van Dijk met een AI proeftuin, waarin ze beelden maakten over de toekomst van publieke platformen: “Zo leuk hoe snel die ontwikkeling gaat, dit was begin dit jaar nog niet mogelijk geweest!”

verbeelding van de mogelijke toekomst van een publiek platform

Vooruitkijken en toekomstdenken doe je niet alleen. Jelle Schellekens betrok daarom honderden jongeren door middel van een toekomstcafé op het Hometown Festival in de gemeente Midden-Delfland bij de nieuwe toekomstvisie voor hun gemeente. Aileen Schuurmans ging met de medewerkers en (Europese) partners van het College ter Beoordeling Geneesmiddelen aan de slag voor de toekomst van die organisatie: “Goede en veilige geneesmiddelen zijn essentieel voor Nederland, nu en in de toekomst. Soms is het een complex onderwerp – maar daarmee niet minder interessant!”

Twee vrouwen staan bij een plakbord op een festival.

Onderdeel van het verkennen van de toekomst is het herkennen van nieuwe ontwikkelingen en daarmee innoveren. Zsa Zsa Balian richtte zich afgelopen jaar op het herkennen van vroege signalen van verandering. Bij Vitens mocht ze helpen met het verbeteren van hun Kraaiennestfunctie. Onze directeur Jan Nekkers heeft afgelopen jaar wederom het innovatieplatform van Axira begeleid: “Een belangrijke innovatie is: niet langer patiënt naar de zorg brengen, maar de zorg naar de patiënt. Een innovatierichting met grote implicaties voor de sector.”

Groep geslaagden van de Nyenrode masterclass Strategic Foresight

Bij Futureconsult geloven we in het delen van onze kennis en methoden, zo organiseren we twee keer per jaar samen met Nyenrode de masterclass Strategic Foresight. Loulou Nekkers kijkt terug op twee geslaagde edities: “Samen met deelnemers en sprekers hebben we vol enthousiasme de toekomst verkend.” Collega Bart van Beerschoten gaf een gastcollege Strategic Foresight aan de studenten van Future Planet Studies aan de Universiteit van Amsterdam en maakte zo een nieuwe generatie futuristen enthousiast voor het vak.