De toekomst van archief en archivaris

11 december 2017

In 2015 heeft Futureconsult in opdracht van Archief 2020 toekomstscenario’s voor de archieffunctie opgesteld. Daarna is het landelijk stil geworden over de toekomst van archieven en archivaris. Het Waterlands Archief pakte in 2017 met Futureconsult de draad weer op en samen hebben we een toekomstscenario opgesteld. Wat is de rol van het archief in de informatiesamenleving en hoe blijft het archief hier een betekenisvolle bijdrage aan leveren? Hoe verhoudt het archief zich tot de digitale overheid? Bestaat de rol van archivaris in 2020 nog wel, of wordt dit een digivaris? 

Benieuwd wat Futureconsult kan betekenen voor uw organisatie? Neem contact met ons op via info@futureconsult.nl.

Lees het hier in een interview met Jan Nekkers in het Archievenblad over de toekomst van het archief.