Three horizons: van trend naar innovatie

19 mei 2022

Three horizons model

Innoveren willen we allemaal wel, maar in de praktijk is het best lastig. Een nieuw product of nieuwe dienst verzin je niet zomaar even achter je bureau. Helemaal niet als je wil dat die innovaties vernieuwend, prikkelend én toekomstbestendig zijn. Gelukkig zijn er methoden om tot interessante innovaties te komen. Bij Futureconsult maken we veel gebruik van het Three Horizons model, zo kom je erachter wat de ‘drie horizonnen’ van innovatie zijn. We leggen graag uit wat we daarmee bedoelen!

Three Horizons

Horizon 1: verbeteren

De eerste horizon gaat over de korte termijn. Die horizon betreft het nu: het huidige systeem of de huidige technologie. Vaak zijn die over hun hoogtepunt heen. Waarom wil je anders innoveren? Je hebt een vermoeden dat het beter, anders of efficiënter kan. Maar eindeloos verbeteringen doorvoeren kost veel energie en levert weinig op. Om 20% verbetering te bereiken heb je doorgaans 80% energie nodig. Aan de andere kant is het ook niet eenvoudig om zomaar alles om te gooien: je wil het systeem toch draaiende houden en je dagelijkse werkzaamheden uit kunnen voeren.

Laten we de ambulancezorg als voorbeeld nemen. Ze werken daar veel met helikopters. Binnen de sector is een hoop in beweging en worden veel stappen gezet. Een verbetering op horizon 1 is bijvoorbeeld het toevoegen van een rotorblad aan bestaande helikopters.

Horizon 2: aanpassen

De tweede horizon betreft vernieuwing op een langere termijn. Bij die horizon zie je dat ondernemende types ideeën hebben hoe het anders kan, maar nog vaak te veel in het verleden geworteld zijn om die denkbeelden te verwezenlijken. Veel van dit soort vernieuwingen mislukken omdat ze toch nog te veel met de voeten in het verleden staan of niet goed aansluiten bij de echte wensen van consumenten. Immers, de vuistregel is dat de meeste vernieuwingen falen bij het eerste contact met de echte gebruiker.

Als we wederom het voorbeeld van de ambulancezorg erbij pakken, kun je op deze horizon de elektrische helikopter plotten. Hier gebeurt al meer dan op de eerste horizon: de helikopters stijgen op alsof het een vliegtuig is en een deel van het personeel moet anders getraind worden.

Horizon 3: innoveren

De derde horizon betreft de ‘echte’ innovatie. Hier worden nieuwe producten, diensten of businessmodellen geïntroduceerd die zo anders zijn dat ze de bestaande businessmodellen ondergraven. Er is sprake van creatieve destructie omdat het nieuwe de bestaande situatie wegvaagt.

In het voorbeeld van de ambulancezorg zijn dit de onbemande drones. Zij vervoeren organen, personen en AED-apparaten. Dat heeft flinke gevolgen voor de sector. Je hebt minder medisch ambulancepersoneel nodig, maar meer dronepiloten. Ziekenhuizen moeten anders ingericht worden en ons straatbeeld veranderd.

Die grote impact is een belangrijke reden dat succesvolle bedrijven zoveel moeite hebben met echte innovatie. Waarom zou je een nieuw product of nieuwe dienst introduceren als je met het bestaande product of de bestaande dienst zo succesvol bent? Echte innovaties zijn succesvol omdat ze aansluiten bij een maatschappelijke trend, maar óók omdat ze bestaande businessmodellen op scherp zetten.

Zelf innoveren?

In de workshop ‘van trend naar innovatie’ leren deelnemers hoe ze zelf speerpunten van innovatie kunnen benoemen. Eerst doen ze zelf toekomstonderzoek. Kun je binnen jouw sector of jouw organisatie de drie horizonnen van innovatie onderscheiden? Wat zijn vroege signalen van verandering? Hoe kun je die identificeren? En vooral: wat zijn je ‘blinde vlekken’ waardoor je ze niet opmerkt? Als signalen van verandering zijn geïdentificeerd moeten ze geduid worden. Wat betekent dit signaal in relatie tot een van de drie horizonnen? Tenslotte leren deelnemers hoe ze binnen aandachtsvelden van innovatie concrete innovatieprojecten kunnen benoemen. Daaraan worden strenge eisen gesteld, want je zult een keuze moeten maken. Als je immers met alle innovatieve ideeën aan de slag gaat gebeurt er niets!

In de workshop doorloop je op gestructureerde wijze alle stappen om van vroege signalen van maatschappelijke trends tot concrete innovatieve projecten te komen. Zo komt innovatie met beide voeten op de grond en leidt het tot concrete actie. Want samen maken we de toekomst.

Meer weten over het Three Horizons model of de workshop van ’trend naar innovatie’? Neem dan contact met ons op via info@futureconsult.nl of bel naar 020-3203100.