Jongeren als toekomstverkenners binnen hun gemeente

15 april 2022

Young Analysts Purmerend

Hoe betrek je als gemeente jongeren actief bij het ontwikkelen van je beleid en visie? Futureconsult ziet dat veel gemeenten moeite hebben om jongeren te bereiken en te betrekken in visie- en beleidsvorming. Terwijl juist hun input enorm belangrijk is voor de toekomst – zij zijn de toekomst. Jongeren hebben meestal een andere kijk op hun woonplaats dan de usual suspects die wel op de participatieavonden verschijnen en kunnen dus een verfrissend perspectief bieden. 

Futureconsult heeft daarom een werkwijze ontwikkeld waarbij jongeren op een laagdrempelige manier structureel betrokken kunnen worden: een jongerendenktank. Hierin krijgen jongeren een signaleerdersfunctie en fungeren zo als toekomstanalisten binnen hun gemeente. Begin 2022 organiseerde Futureconsult samen met de nieuwe gemeente Purmerend de lancering van hun jongerendenktank. De binnenstad vormde het eerste onderwerp waar de jongeren uit Purmerend mee aan de slag gingen. Dit is één van de thema’s van de uitvoeringsagenda van de gemeente Purmerend die voortvloeide uit de Economische Visie 2040.  Futureconsult was eerder betrokken bij het opstellen van deze visie.  

Gedurende twee avonden spraken de jongeren over hun ideeën en wensen voor de binnenstad van Purmerend. Futureconsult reikte hen de tools aan om gestructureerd over de toekomst na te denken en in gesprek te gaan met elkaar en met hun persoonlijke netwerk. Op de eerste avond werd direct duidelijk dat de deelnemers grote ambities hebben voor de binnenstad van Purmerend. Door middel van prikkelende vragen kwam een open gesprek op gang: wat moet er blijven? En, als je één ding zou mogen veranderen, wat zou dat dan zijn? Zo werden er vergelijkingen gemaakt met nabijliggende grote steden, waar meer diversiteit aan winkels en uitgaansgelegenheden is. Maar de avond ging niet alleen over shoppen en uitgaan, zoals soms ten onrechte wordt verwacht van deze doelgroep. De jongeren richtten zich ook op maatschappelijke trends zoals de opkomst van de deeleconomie en de krapte op de woningmarkt. 

Futureconsult heeft de jongeren een stoomcursus trendwatching en (vroeg)signalering gegeven, om hen handvatten aan te reiken om trends en ontwikkelingen in hun gemeente verder te onderzoeken. Als toekomstanalist hebben ze op hun eigen manier vrienden, klas- en teamgenoten betrokken in hun onderzoek. Waar de één Instagram voor input gebruikte, organiseerde de ander een gesprek met studiegenoten. Zo was het voor henzelf en hun omgeving een laagdrempelige en makkelijke manier om input te leveren. De resultaten hebben de jongeren tijdens de tweede bijeenkomst met elkaar en de gemeente gedeeld. De gemeente was enthousiast met de andere kijk op de binnenstad en volgens hen was de inbreng niet te vergelijken met andere participatiesessies: “daarom is het ook zo goed dat we jullie spreken.”

Bijeenkomst Young Analysts Purmerend
Young Analysts Purmerend

De jongeren kijken positief terug op hun deelname en blijven graag actief lid van de jongerendenktank. “Het voelt goed dat ik met relatief weinig moeite de gemeente kan helpen”, aldus een van de deelnemers. De motivaties om mee te doen liepen uiteen. De één vindt het een goede manier om eigen wensen voor Purmerend in te brengen, de ander is politiek geëngageerd en wil maatschappelijke impact maken. Om op een structurele manier verbonden te blijven had de groep één voorwaarde: de naam jongerendenktank moest overboord. Na een korte brainstorm werd de knoop doorgehakt: Young Analysts Purmerend komt na de zomer weer bijeen om de gemeente verder te helpen. 

Wilt u verder in gesprek over hoe uw gemeente of organisatie jongeren (structureel) kan betrekken bij beleid- en visievorming? Neem dan contact op met ons op via info@futureconsult.nl of bel naar 020-3203100