Nieuws publicaties

Klassieke gemeente verdwijnt in ICT-tijdperk

Heeft een gemeente anno 2020 een gemeentehuis nodig? Moeten gemeenteraden nog wel fysiek bij elkaar komen? Met dit soort vragen houdt Futureconsult zich bezig. Het in toe... meer

Nieuwsbrief Toekomst van de Gemeente

Toekomstkompas voor netwerk U-10 gemeenten Trends op het gebied van demografie, duurzaamheid en een veranderende samenleving treffen niet alleen afzonderlijke gemeenten... meer

Nieuwsbrief Toekomst van het Onderwijs Maart 2014

Naar een Wet op de Primaire Ontwikkeling In 2020 is er sprake van een basisvoorziening voor alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar. In alle wijken werken professionals s... meer

Visieontwikkeling, trends en toekomstverkenningen - 8- delige collegereeks op Nyenrode

Hoe gebruik je de toekomst als basis voor strategische besluitvorming en innovatie? . De komende 20 jaar gaat er meer veranderen dan in de volledige voorgaande eeuw. Orga... meer

In 8 stappen uw toekomstvisie op papier

Succesvolle bedrijven hebben een duidelijk beeld voor ogen waar ze in de toekomst willen staan en verbinden hun doelen daaraan. Een Duits onderzoek stelt zelfs dat organi... meer

Hoe verpakt u uw product in 2040? Een toekomstverkenning

Iedere dag gebruikt de mens grote hoeveelheid verpakking. Wat voor effecten hebben het energievraagstuk, voedselschaarste, groei van de ‘online economie’ en verduurza... meer

Toetsen we nog in 2030?

Vier toekomstscenario's Futureconsult hielp Cito toekomstscenario's te maken over toetsen en beoordelen in de toekomst. Door over de toekomstscenario’s te discussi... meer

Bezuinigen met visie in Steenbergen

Steenbergen gebruikte toekomstscenario's om de discussie over de bezuinigingen te voeren. Het proces bestond uit de volgende stappen: Stap 1: Trendrapportage Bezuin... meer

Publicatie "Help! Mijn Gemeente Verdwijnt"

Gemeentesecretarissen in gesprek Recente krantenkoppen als “Kabinet wil alleen nog gemeenten groter dan 100.000 inwoners” en “Eerste gemeente zonder gemeentehu... meer

Zoeken naar een punt op de horizon in het land van Maas en Waal

800 West Maas en Walers denken mee over de toekomst van hun gemeente Ontwikkelingen als krimp, vergrijzing en bezuinigingen betekenen verandering voor de Gemeente We... meer

"Het scenario gaf het verhaal achter de 'cijfers en de sommen'"

Vincent Cornelissen, CINOP