Nieuws publicaties

Nieuwsbrief Toekomst van het Onderwijs Maart 2014

Naar een Wet op de Primaire Ontwikkeling In 2020 is er sprake van een basisvoorziening voor alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar. In alle wijken werken professionals s... meer

Visieontwikkeling, trends en toekomstverkenningen - 8- delige collegereeks op Nyenrode

Hoe gebruik je de toekomst als basis voor strategische besluitvorming en innovatie? . De komende 20 jaar gaat er meer veranderen dan in de volledige voorgaande eeuw. Orga... meer

In 8 stappen uw toekomstvisie op papier

Succesvolle bedrijven hebben een duidelijk beeld voor ogen waar ze in de toekomst willen staan en verbinden hun doelen daaraan. Een Duits onderzoek stelt zelfs dat organi... meer

Hoe verpakt u uw product in 2040? Een toekomstverkenning

Iedere dag gebruikt de mens grote hoeveelheid verpakking. Wat voor effecten hebben het energievraagstuk, voedselschaarste, groei van de ‘online economie’ en verduurza... meer

Toetsen we nog in 2030?

Vier toekomstscenario's Futureconsult hielp Cito toekomstscenario's te maken over toetsen en beoordelen in de toekomst. Door over de toekomstscenario’s te discussi... meer

Bezuinigen met visie in Steenbergen

Steenbergen gebruikte toekomstscenario's om de discussie over de bezuinigingen te voeren. Het proces bestond uit de volgende stappen: Stap 1: Trendrapportage Bezuin... meer

Publicatie "Help! Mijn Gemeente Verdwijnt"

Gemeentesecretarissen in gesprek Recente krantenkoppen als “Kabinet wil alleen nog gemeenten groter dan 100.000 inwoners” en “Eerste gemeente zonder gemeentehu... meer

Zoeken naar een punt op de horizon in het land van Maas en Waal

800 West Maas en Walers denken mee over de toekomst van hun gemeente Ontwikkelingen als krimp, vergrijzing en bezuinigingen betekenen verandering voor de Gemeente We... meer

Studiedag Digitale Didactiek

Hoe een effectieve studiedag digitale didactiek voor uw docenten te organiseren? Door: Luuk Oortwijn (Penta College Oude Maas) “Bij Penta Oude Maas openen we elk n... meer

"CBG Scenariobijeenkomst levert veel inzichten op"

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) organiseerde op 24 september een scenariobijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst was om aan de hand van verschille... meer

"Door te werken met een toekomstpanoramamethode werd in gezamenlijkheid een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in de buurt geschetst"

Gert-Jan Bunck, Gemeente Den Haag